ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 - 2006

   ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΙΣ 5/10/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bullet

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΡΟΣ Α (asf file server)(asf media server) (στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 7/10/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bullet

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΡΟΣ B (asf file server)(asf media server) (PAROUSIASH EIDIKA GIA MODEM)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

bullet

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΡΟΣ Γ (asf file server)(asf media server) (στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

   ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΙΣ 12/10/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bullet

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΡΟΣ Δ (asf file server), (asf media server) (video)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

   ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 14/10/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ A (asf file server), (asf media server)  (PAROUSIASH EIDIKA GIA MODEM) (στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Β (asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 19/10/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Γ(asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Δ1(asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

   ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 21/10/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Δ2(asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )
bulletΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ(asf file server), (asf media server) (video)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )                                                                         

   ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 2/11/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Ε (asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Β (asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 4/11/2005 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ A (asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ B (asf file server), (asf media server)(στείλτε μου σχόλια σχετικά με την ευκολία παρακολούθησης των δύο μορφών μετάδοσης του μαθήματος, lmargar@biol.uoa.gr )

     ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 9/11/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ A (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ B (asf file server), (asf media server)

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 11/11/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ B2 (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ Γ (asf file server), (asf media server)

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 16/11/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΜΕΡΟΣ A (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΜΕΡΟΣ B (asf file server), (asf media server)

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ  22/11/2005

            VIDEO  

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 23/11/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΜΕΡΟΣ Γ (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ Α (asf file server), (asf media server)

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 2/12/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ Β (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ Γ (asf file server), (asf media server)

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 7/12/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ A (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ B (asf file server), (asf media server)

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 9/12/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ Γ1 (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ Γ2 (asf file server), (asf media server)

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 23/12/2005 (Ισ.Παπασιδέρη)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ Δ (asf file server), (asf media server)

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 11/1/2006 (Δ.Ι.Στραβοπόδης)

bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Δ (asf file server), (asf media server)
bulletΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Ε (asf file server), (asf media server)

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   BACK                                      HOME

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

 

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE