ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

 

 

Κεφάλαιο 3 '' Ερευνητική Μεθοδολογία'' Μέρος Α'

 

''Δομή και Λειτουργία Ερυθροκυτταρικής Μεμβράνης''  Μέρος Α'  Μέρος Β'

 

''Δομή και Λειτουργία Ερυθροκυτταρικής Μεμβράνης'' Μέρος Γ'

 

''Κληρονομικές Διαταραχές Της Ερυθροκυτταρικής Μεμβράνης''  Μέρος Α΄ Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο 3 ''Ερευνητική Μεθοδολογία''  Μέρος Α'  Μέρος Β'

video 1 video 2 video 3 video 4 video 5

 

''Κληρονομικές Διαταραχές Της Ερυθροκυτταρικής Μεμβράνης'' Μέρος Γ'

''Φυσιολογία Της Γήρανσης Της Ερυθροκυτταρικής Μεμβράνης'' Μέρος Α'   

 

Κεφάλαιο 3 ''Ερευνητική Μεθοδολογία''  Μέρος Γ'

 

 Κεφάλαιο 9 ''Βιογένεση Κυτταρικών Οργανιδίων-Υπεροξυσώματα  Μέρος Α'

 

Κεφάλαιο  ''AIDS''               Μέρος Α'

 

Κεφάλαιο ''Βιογένεση Και Ασθένειες Μιτοχονδρίων  Μέρος Α'  Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο ''Κλωνοποίηση''     Μέρος Α'

 

Κεφάλαιο ''Βιογένεση Και Ασθένειες Μιτοχονδρίων Μέρος Γ'

Κεφάλαιο ''Βιογένεση Και Ασθένειες Λυσοσωμάτων΄΄ Μέρος Α'

 

Κεφάλαιο 7 ''Μεταμεταφραστική Τροποποίηση'' Μέρος Α'  Μέρος Β΄

 

Κεφάλαιο 7 ''Μεταμεταφραστική Τροποποίηση'' Μέρος Γ΄  Μέρος Δ΄

 

Κεφάλαιο 15 ''Κυτταρικός κύκλος -Γήρανση'' Μέρος Α'  Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο 15 ''Κυτταρικός κύκλος -Γήρανση'' Μέρος Γ' Μέρος Δ'

 

Κεφάλαιο 12 ''Μεταγωγή Σήματος''  Μέρος Α'  Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο 15 ''Κυτταρικός Κύκλος - Γήρανση'' Μέρος Ε'  Μέρος ΣΤ'

 

Κεφάλαιο 15 ''Κυτταρικός Κύκλος - Γήρανση'' Μέρος Ζ'  Μέρος Η'

 

Κεφάλαιο 12 ''Μεταγωγή Σήματος'' Μέρος Α΄  Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο 17 ''Απόπτωση'' Μέρος Α'  Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο 17 ''Απόπτωση''  Μέρος Γ'  Μέρος Δ'

 

Κεφάλαιο 10 ''Κυτταροσκελετός'' Μέρος Α'  Μέρος Β'

 

Κεφάλαιο 10 ''Κυτταροσκελετός'' Μέρος Α'  Μέρος Β'

Κεφάλαιο 10 ''Κυτταροσκελετός''  Μέρος Α΄  Μέρος Β'