ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 - 2005

 

 

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 23 - 3 - 05: Κεφάλαιο 3    ΜΕΡΟΣ Α     ΜΕΡΟΣ Β    (Δρ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - 3 - 05: Κεφάλαιο 3      ΜΕΡΟΣ Γ     ΜΕΡΟΣ Δ     ΜΕΡΟΣ Ε

                                                                                         (Δρ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 4 - 3 - 05: Κεφάλαιο 8  Κεφάλαιο 9  (Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 9 - 3 - 05: Κεφάλαιο 10   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Β  (Δρ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 11 - 3 - 05: Κεφάλαιο 4 - Ερυθροκυτταρική μεμβράνη  (Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - 4 - 05: Κεφάλαιο 4 - Κληρονομικές Μεμβρανοπάθειες

                                                        - Μελανοσώματα - Prions    (Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 - 4 - 05: Κεφάλαιο 12   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Β  (Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

 

bullet

ΔΙΑΛΕΞΗ 8 - 4 - 05: Κεφάλαιο 17   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Β  (Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

 

                                                            

            

Επιμέλεια σελίδας: Παπαγεωργίου Δέσποινα, Τζιώτη Μαίρη, Βατίκαλου Γιούλη, Ντζούνη Μαρία

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE