Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

"Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"

Μάθημα: ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ

Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

Μοριακή-Κυτταρική γήρανση / Παράγοντες που ρυθμίζουν τη μακροβιότητα στον άνθρωπο. Συστήματα καλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών-Επίκουρος καθηγητής Ι. Τρουγκάκος        Μέρος Α        Μέρος Β

Γενική εισαγωγή. Το Ζωικό κύτταρο in vivo και in vitro-Ομότιμος καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης    Μέρος Α    Μέρος Β

 

Μεθοδολογίες μελέτης γήρανσης στη Drosophila melanogaster και στα ανώτερα θηλαστικά-Μεταβολές στα βασικά συστήματα διατήρησης της πρωτεόστασης κατά τη γήρανση- Ν. Ταβερναράκης (Καθηγητής, Δ/ντης Ερευνών-ΙΜΒΒ)

Μέρος Α        Μέρος Β

 

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τη γήρανση και τη μακροβιότητα στον άνθρωπο- Ε. Γκόνος (Ερευνητής Α', ΕΙΕ) 

Μέρος Α        Μέρος Β

Μεθοδολογίες μελέτης γήρανσης στον οργανισμό μοντέλο Ceanorhabditis elegans και σε κυτταροκαλλιέργειες-  Ν. Χονδρογιάννη (Ερευνήτρια Γ', ΕΙΕ) 

Μέρος Α        Μέρος Β

 

Η διαμόρφωση του πλασίου για τη γενετική βάση του καρκίνου. Το πρότυπο σύστημα καρκινογένεσης της επιδερμίδας του ποντικού ως παράδειγμα-Β. Ζουμπουρλής (Ερευνητής Β', ΕΙΕ)

Μέρος Α        Μέρος Β

 

Συσχετισμός οξειδωτικού στρες και μηχανισμών επαγωγής οξειδωτικών βλαβώ DNA με καρκινογένεση-Α. Γεωργακίλας (Επίκουρος Καθηγητής, ΕΜΠ)

Μέρος Α        Μέρος Β

 

Εφαρμογή των κυτταροκαλλιεργειών στη μελέτη τοξικότητας της αμυλοειδούς β πρωτεΐνης, που εμπλέκεται στη νόσο   Alzheimer-Σ. Ευθυμιόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Μέρος Α        Μέρος Β

 

Κυτταρικός κύκλος: Σημεια ελέγχου κατά την πορεία του κυτταρικού κύκλου καισυνέπειες για την φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου σε καταστέσεις δυσλειτουργίας αυτής της πορείας-Θ. Σουρλίγκα (Ερευνήτρια Γ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)        Καταγραφή Power Point