ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Αθήνα 17 Απριλίου 2008

Επιστημονική Ημερίδα

<<Ακτινοβολία  - Επιπτώσεις στην Υγεία και το Περιβάλλον -  Μύθοι και Πραγματικότητα>>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ακτινοβολίες-Επίδραση στην Υγεία και στο περιβάλλον-Μύθοι και πραγματικότητα

 

09.00-09.30   Προσέλευση – εγγραφές

                     Εισαγωγικές Ομιλίες       1.  Δ. Μαυρομάτης Πρόεδρος Σ.Δ.Υ.Ν, 

                                                            2.  Ξ. Γιόκαρης Πρόεδρος ΠΕΕΕΠΜΑΕΤΤ/ΥΕΘΑ

                    Χαιρετισμοί Επισήμων

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

      Εισαγωγή, Συχνότητες

10.15-10.35   Δρ. Αθανάσιος Νασιόπουλος <<Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα-Τεχνολογία-Εφαρμογές>

Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία

10.35-10.50 Δρ. Λουκάς Μαργαρίτης και συνεργάτες του <<Επικινδυνότητα των μη  Ιονιζουσών Ακτινοβολιών, Τρόποι Προστασίας>>

10.50-11.15    Δρ. Στέφανος Τσιτομενέας <<Ακτινοβολίες και Περιβάλλον>>

11.15-11.40  Δρ. Ανδρέας Μιαουδάκης <<Μη Ιοντίζουσα Ηλεκτρομαγνητική  Ακτινοβολία, Όρια, Επιτρεπτές Εκθέσεις - Μετρήσεις και   Συμπεράσματα>> 

11.40-12.20   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.20-12.45   Δρ. Μακρόπουλος Βασίλειος «Οι επιπτώσεις της ιοντίζουσας και της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στους εργασιακούς χώρους»

12.45-13.05 Δρ. Νικόλαος Ουζούνογλου <<Προβλήματα και Ψευδοπροβλήματα της Επίδρασης των Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον Άνθρωπο>>

13.05-13.25   Δρ. Ιωάννης Κούκος – Δρ. Γ. Βαρδούλιας <<Βιολογικές Επιδράσεις διαφόρων  περιοχών του Η/Μ φάσματος στους Ανθρώπινους ιστούς >>

13.25-13.40   Δρ. Κων/νος Βουδούρης <<Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα>>

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ιονίζουσα Ακτινοβολία

13.40-14.00    Δρ. Σωτήριος Οικονομίδης <<Κανονισμοί περί Ιονίζουσας Ακτινοβολίας, Όρια>>

14.00-14.15  Αντισυνταγματάρχης Ανδρέας Μαστιχίδης <<Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις, Απολογισμός Έργου>>  

 14.15-14.45    Κολοκοτρώνης (FASMETRICS) <<Μετρήσεις στις χαμηλές (δίκτυο ΔΕΗ-υποσταθμοί ) και στις υψηλές συχνότητες (Ραδιοπομποί, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, TETRA>>            

14.45-15.15    Κων/νος Αντωνιάδης (Συνήγορος του Πολίτη ) Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας  – Μακροχρόνια έκθεση στη μη ιονίζουσα ακτινοβολία.

15.15-15.25    Υποψ. Δρ. Νικόλαος Κουράκος (Forum Υπαλλήλων ΥΕΘΑ, blog/group)

15.25-15.55   Συζήτηση και συμπεράσματα ημερίδας

     16.00        Κλείσιμο ημερίδας

 

Επιμέλεια σελίδας:

Ξηρογιαννοπούλου Πέγκυ - Χατζημανώλη Μαργαρίτα
Μοσχογιάννη Ματίνα - Χατζηπολυχρόνη Χριστίνα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Λ. Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Multimedia Homepage            www.sdyn.gr