ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 200
6 - 2007

  

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 

 

 13/10/2006 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

 

18/10/2006 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

 

20/10/2006 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

 

27/10/2006 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

 

8/11/2006 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

 

10/11/2006 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

 

22/11/2006 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

 

24/11/2006 (Καθηγητής Δ.Στραβοπόδης)

 

1/12/2006 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

 

6/12/2006 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

 

15/12/2006 (Καθηγήτρια Ν.Μεσσήνη)

20/12/2006 (Καθηγήτρια Ν.Μεσσήνη)

 

21/03/2007 (Καθηγητής Δ.Στραβοπόδης)

 

18/04/2007 (Καθηγητής Δ.Στραβοπόδης)

 

20/4/2007 (Καθηγητής Δ.Στραβοπόδης)

25/04/2007 (Καθηγητής Δ.Στραβοπόδης)

 

27/04/2007 (Καθηγητής Δ.Στραβοπόδης)

 

 

 

 

   BACK                                      HOME

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΜΕΝΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΛΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE