ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΕΝΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  - ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΓΚΥ

  

Ύλη του μαθήματος - Ιανουάριος 2008

 

 10/10/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

bullet

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

bullet

Κεφάλαιο 1    Μέρος Α΄

 

12/10/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

             Κεφάλαιο 1      πρόγραμμα για στερεοφωτογραφίες

bullet

Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών

bullet

Δομικοί λίθοι και κυτταρική οργάνωση    Μέρος Α'

bullet

Δομικοί λίθοι και κυτταρική οργάνωση    Μέρος Β'

bullet

ΣΤΕΡΕΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - Τρισδιάστατη οργάνωση βιομορίων, μακρομορίων κ.τ.λ

 

17/10/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

             Κεφάλαιο 3

bullet

Ιστορία μικροσκοπιας

bullet

Είδη μικροσκοπίας

 

19/10/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

           Κεφάλαιο 3

bullet

Ανοσοφθορισμός - Αυτοραδιογραφία

bullet

Επεξήγηση μεθόδου Αυτοραδιογραφίας

bullet

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ( Σάρωσης )

 

24/10/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

           Κεφάλαιο 3

bullet

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία   Μέρος Δ'

bullet

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία   Μέρος Ε'

 

26/10/2007 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

            Κεφάλαιo 4

bullet

Βιολογικές Μεμβράνες  Μέρος Α΄

bullet

Βιολογικές Μεμβράνες  Μέρος B

 

31/10/2007 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 4

bullet

Βιολογικές Μεμβράνες  Μέρος Γ

bullet

Διαχωριστικές λειτουργικές  διπλοστιβάδες   

 

2/11/2007 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 4

bullet

Βιολογικές Μεμβράνες - κίνηση πρωτεινών  Μέρος Α  

bullet

Βιολογικές Μεμβράνες - κίνηση πρωτεινών  Μέρος Β  

 

7/11/2007 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 13

bullet

Κυτταρική επικοινωνία  Μέρος  ’

bullet

Κυτταρική επικοινωνία  Μέρος ΄Β

 

14/11/2007 (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 14

bullet

Εξωκυττάριες ουσίες  Μέρος  ’

bullet

Εξωκυττάριες ουσίες  Μέρος  ΄Β

 

21/11/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

             Κεφάλαιο 13

bullet

Φροντιστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Μέρος 'Α

bullet

Φροντιστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Μέρος 'Β

 

bullet

Video Επίδειξης Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου    (Μεγάλο)   (Μικρό)
 

bullet

Video: Πείραμα Φωσφορικής Διπλοστιβάδας και Πείραμα Αζώτου  (Μεγάλο)    (Μικρό)

 

28/11/2007 (Καθηγήτρια Ν.Μεσσήνη)

            Κεφάλαιο 9

bullet

Λυσοσώματα - Υπεροξυσώματα

 

30/11/2007 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

bullet

Πυρήνας - Επίπεδα οργάνωσης DNA  Μέρος Α

bullet

Πυρήνας - Επίπεδα οργάνωσης DNA  Μέρος Β

 

5/12/2007 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

bullet

Πυρήνας - Επίπεδα οργάνωσης DNA  Μέρος Γ

bullet

Πυρήνας - Επίπεδα οργάνωσης DNA  Μέρος Δ

 

7/12/2007 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

bullet

Πυρήνας - Επίπεδα οργάνωσης DNA  Μέρος E

 

14/12/2007 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

bullet

Σύνθεση πρωτεϊνών  Μέρος Α

bullet

Σύνθεση πρωτεϊνών  Μέρος Β

 

19/12/2007 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

bullet

Σύνθεση πρωτεϊνών  Μέρος Γ

bullet

Σύνθεση πρωτεϊνών  Μέρος Δ

 

21/12/2007 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

bullet

Κυτταρικός κύκλος Μέρος Α

bullet

Κυτταρικός κύκλος Μέρος Β

9/1/2008 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

bullet

Κυτταρικά ινίδια

                (Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 11

bullet

Αυτοσυγκρότηση

 

11/1/2008 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

bullet

Κυτταρικά ινίδια - Ενδιάμεσα ινίδια

bullet

Κυτταρικά ινίδια - Μικροσωληνίσκοι

 

16/1/2008 (Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης)

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

bullet

Κυτταρικά ινίδια - Μικροσωληνίσκοι (Β ΜΕΡΟΣ)

              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

bullet

Εισαγωγή Μεταγωγή Σήματος

 

 

 

 

     HOME                    HOME

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΕΝΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  - ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΓΚΥ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Λ.Χ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE