ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 - 2008

06/03/2008

bullet

Καθηγητής Ryszard Szyszka  (του Πανεπιστημίου του Λουβλίνου Πολωνίας)
Protein kinase CK2 in cancer
Lecture:   

13/03/2008

Ενημερωτικό  Σημείωμα Ι  -  Σημείωμα ΙΙ  -  Σημείωμα ΙII

bullet

Καθηγητής Λ. Χ. Μαργαρίτης
Προέλευση και εξέλιξη των κυττάρων. Δομικοί λίθοι, από τα βιομόρια στα κύτταρα,
Κυτταρική οργάνωση. Στρεοσκοπικές εικόνες βιομορίων, μακρομορίων και υπερμοριακών δομών.

bullet

Καθηγήτρια  Ι. Παπασιδέρη
Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές κυτταρικών οργανιδίων  Ι΄

20/03/2008
bullet

Καθηγητής Λ. Χ. Μαργαρίτης
Συνεστιακή Μικροσκοπία

bullet Καθηγήτρια  Δρ. Μ.Χ.Αντωνέλου
Δομή και λειτουργία της ευθροκυτταρικής μεμβράνης

27/03/2008
bullet Καθηγήτρια  Δρ. Μ.Χ.Αντωνέλου
Μοριακές τροποποιήσεις της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης που σηματοδοτούν μειωμένη επιβίωση
και θάνατο των ερυθρών αιμοσφαιρίων
bullet Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης
Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος  Ι

03/04/2008

bullet

Καθηγήτρια  Ι. Παπασιδέρη
Αυτοσυγκρότηση

bullet

Καθηγητής Λ. Χ. Μαργαρίτης
Ερευνητική Μεθοδολογία   Video

10/04/2008

bullet Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης
Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος  ΙΙ
bullet

Καθηγητής Λ. Χ. Μαργαρίτης
Ερευνητική Μεθοδολογία II
Μικροσκοπία (Μέρος Α)

17/04/2008

bullet Καθηγητής Θ. Δ. Βελέτζας
Μηχανισμοί κυτταρικής απόπτωσης
Ανίχνευση κυτταρικής απόπτωσης με ακριδίνη
bullet Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης
Απόπτωση

29/05/2008 (Μάθημα Διδακτορικού)

bullet Καθηγητής Σ. Κουσουλάκος
Κυτταρικός κύκλος - Μέρος Α

Κυτταρικός κύκλος - Μέρος Β

 

12/06/2008

bullet Καθηγητής Ι. Τρουγκάκος
Διαλογή πρωτεϊνών - Μεταφορά κυστιδίων - Μέρος Α
Διαλογή πρωτεϊνών - Μεταφορά κυστιδίων - Μέρος Α
(Μάθημα Διδακτορικού)
Διαλογή πρωτεϊνών - Μεταφορά κυστιδίων - Μέρος Β

 

  Home                            Back

 

Επιμέλεια σελίδας:

Ξηρογιαννοπούλου Πέγκυ

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Λ. Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ