ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 200
6 - 2007

  

 

 

10/07/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ  Α

ΜΕΡΟΣ  Β

video

 

12/07/2007 (Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης)

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ  Γ

ΜΕΡΟΣ  Δ

 

16/07/07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

  RADIOBIOLOGY-ASKHSH-2007. WMV

  RADIOBIOLOGY-ASKHSH-2007. PPT

 

 

17/07/2007 (Καθηγήτρια Ι.Σ. Παπασιδέρη)

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΜΕΡΟΣ  ΣΤ

 

18/07/07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

RADIOBIOLOGY-ASKHSH-2007. WMV

RADIOBIOLOGY-ASKHSH-2007. PPT

 

17/07/2007 (Καθηγήτρια Ι.Σ. Παπασιδέρη)

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ  Ζ

ΜΕΡΟΣ  Η

 

 

   BACK                                      HOME

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΜΕΝΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

 

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE