"Ιατρική Φυσική"  2005-06

 

                              ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

bullet

Διάλεξη 07-04-2006 Καθηγητή Λ. Χ. Μαργαρίτη: " Γενικά χαρακτηριστικά - Βιολογικές επιπτώσεις και εφαρμογές των Ιονιζουσών ακτινοβολιών"

bullet

Διάλεξη 07-04-2006  Δρ. Δ. Παναγόπουλου: "Γενικά χαρακτηριστικά και πιθανές Βιολογικές επιπτώσεις και εφαρμογές των  μη Ιονιζουσών ακτινοβολιών"

 

   

Υπεύθυνος Καθηγητής: Λ.Χ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

BACK                                      HOME

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Ζαχαριάδης Κώστας, Αθανάσιος Μαυρέλης, Καραγιάννη Εύη, Αποστολοπούλου Ανθή