ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Λ. Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Επιμέλεια Ιστοσελίδας:  Αυγέρης Ευθύμης, Μεραντζή Βάσια, Μπούτσαλη Αναστασία, Φραγκούλη Έρση

 

 Τις διαλέξεις μπορείτε να τις παρακολουθήστε και από τον media4 server

 

6/10/2009 ( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)

 Γενική Εισαγωγή

  Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Α' ΜΕΡΟΣ)

 Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Β' ΜΕΡΟΣ)

 Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Γ' ΜΕΡΟΣ)

 

9/10/2009( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)

  Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Δ' ΜΕΡΟΣ)

  Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Ε' ΜΕΡΟΣ)

Συμπληρωματικά video παραδόσεων

 

 

13/10/2009 ( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

  Κεφάλαιο 4: Κυτταρική μεμβράνη (A' ΜΕΡΟΣ)

 Κεφάλαιο 4: Κυτταρική μεμβράνη (Β' ΜΕΡΟΣ)\

 

 

 

16/10/2009( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)

 Κεφάλαιο 1: Στερεοφωτογραφίες-Τρισδιάστατη οργάνωση βιομορίων, μακρομορίων κτλ. (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

Πείραμα 1ο

Πείραμα 2ο

Συμπληρωματικά video παραδόσεων

 

20/10/2009( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

  Κεφάλαιο 4: Κυτταρική μεμβράνη (Γ' ΜΕΡΟΣ)

 Κεφάλαιο 4: Κυτταρική μεμβράνη (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

23/10/2009( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)

  Ιστορική αναδρομή    

  Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία-εισαγωγή

  Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία-Ιστορία μικροσκοπίας (Α' ΜΕΡΟΣ)

  Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία-Ιστορία μικροσκοπίας (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

30/10/2009( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)

 Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (Γ' ΜΕΡΟΣ)

 

03/11/2009( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

 Κεφάλαιο 4: Κυτταρική μεμβράνη (Ε' ΜΕΡΟΣ)

 Κεφάλαιο 4: Κυτταρική μεμβράνη (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

 

 

6/11/2009( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)]

 Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (Ε' ΜΕΡΟΣ)

Συμπληρωματικά video παραδόσεων

 

10/11/2009( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

Κεφάλαιο 13: Κυτταρική επικοινωνία (Α' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 13: Κυτταρική επικοινωνία (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

13/11/2009( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

Κεφάλαιο 14: Εξωκυττάριες ουσίες (Α' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 14: Εξωκυττάριες ουσίες (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

20/11/2009( Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

Κεφάλαιο 5: Πυρήνας (Α' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 5: Πυρήνας (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

24/11/2009( Καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης)

Άσκηση Ηλεκτρονικη μικροσκοπία(Α' ΜΕΡΟΣ)

Άσκηση Ηλεκτρονική μικροσκοπία(Α' ΜΕΡΟΣ)

Συμπληρωματικά video παραδόσεων

 

 

 

 

20/11/2009( Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

Κεφάλαιο 5: Πυρήνας (Γ' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 5: Πυρήνας (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

01/12/2009( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

Κεφάλαιο 14: Εξωκυττάριες ουσίες (Γ' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 14: Εξωκυττάριες ουσίες (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

04/12/2009( Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος)

Κεφάλαιο 6: Πρωτεϊνοσύνθεση (Α' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 6: Πρωτεϊνοσύνθεση (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

03/12/2009  (Καθηγητής Λ.Μαργαρίτης)

Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής Μικροσκοπία:Εξέταση φοιτητών(Μέρος Α)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας:Εξέταση φοιτητών(Μέρος Β)

 

08/12/2009( Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος)

Κεφάλαιο 6: Πρωτεϊνοσύνθεση (Γ' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 6: Πρωτεϊνοσύνθεση (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

11/12/2009( Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

Κεφάλαιο 5: Πυρήνας (Ε' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 5: Πυρήνας (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

 

15/12/2009( Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος)

Κεφάλαιο 6: Πρωτεϊνοσύνθεση (Ε' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 7: Μετα-μεταφραστική τροποποίηση,διαλογή-στόχευση πρωτεινών,κυταρρική πολικότητα (Α' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 7: Μετα-μεταφραστική τροποποίηση,διαλογή-στόχευση πρωτεινών,κυταρρική πολικότητα (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

18/12/2009( Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά ινίδια - Κυτταροσκελετός (Α' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά ινίδια - Κυτταροσκελετός (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

12/01/2010( Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος)

Κεφάλαιο 7: Μετα-μεταφραστική τροποποίηση,διαλογή-στόχευση πρωτεινών,κυταρρική πολικότητα (Γ' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 7: Μετα-μεταφραστική τροποποίηση,διαλογή-στόχευση πρωτεινών,κυταρρική πολικότητα (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

15/01/2010( Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά ινίδια - Κυτταροσκελετός (Γ' ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά ινίδια - Κυτταροσκελετός (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

19/01/2010( Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος)

Κεφάλαιο 8: Κυτταρικά οργανίδια παραγωγής και μετατροπής ενέργειας(Α΄ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 8: Κυτταρικά οργανίδια παραγωγής και μετατροπής ενέργειας(Β΄ΜΕΡΟΣ)

 

20/01/2010( Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος)

Κεφάλαιο 15: Κυτταρικός κύκλος - Αναπαραγωγή - Κλωνοποίηση οργανισμών

 

20/01/2010( Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι.Παπασιδέρη)

Κεφάλαιο 11: Αυτοσυγκρότηση

 

22/01/2010( Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

Κεφάλαιο 9 : Υπεροξυσώματα - Λυσοσώματα (Α΄ΜΕΡΟΣ)

Κεφάλαιο 9 : Υπεροξυσώματα - Λυσοσώματα (Β΄ΜΕΡΟΣ)