ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
"Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"
 

Διδακτικό έτος 2007-2008

bullet

Μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου στο αίμα της εγκύου με μεθόδους βασιζόμενες στη διαφορική μεθυλίωση DNA του εμβρύου και ητς μητέρας

           Τσαλίκη Ευδοκία 18/07/08

bullet

Εκφραση βιολογικών δεικτών στο CA του μαστού με μεθόδους ανοσοιστοχημείας-Συσχέτιση με προγνωστικούς παράγοντες

         Στύλου Ελένη 02/07/08

 

bullet

Ανάπτυξη διαγνωστικού πρωτοκόλλου για την ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου TSC2 στην Οζώδη Σκλήρυνση  (Video)

Σωκράτης Αυγέρης 03/07/2008

bullet

Νέα μεθοδολογία διαχωρισμού των αλυσίδων αιμοσφαιρινών με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης(HPLC)

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΟΦΙΑ 18/03/2008

bullet

Η 4 (D10S170) ένα γονίδιο άγνωστης  λειτουργίας

 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17/10/2007

bullet

Ανίχνευση και ταυτοποιήση του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) σε επιθηλιακούς καρκίνους του γεννητικού συστήματος  

ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16/10/2007

bullet

Μοριακή μελέτη της κληρονομικής παραμονής της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης στον ελληνικό πληθυσμό   

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 10/10/2007

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
«Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες»

Διδακτικό έτος 2007-2008

bullet

C map tools

          ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 05/06/2008

 

 

bullet

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ :  Από ακαδημαϊκά έτη: 2004 έως 2007

 

 

Επιμέλεια 

Ξηρογιαννοπούλου Πέγκυ - Γεώργας Γεώργιος

 

                                                                                             Υπεύθυνος Καθηγητής: Λ.Χ. Μαργαρίτης

 

horizontal rule

Back

GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE