Παρουσίαση POSTER

 

Συνεδρία 3η Συντονιστής: Αναπλ. Καθ. Σ. Ευθυμιόπουλος, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

 10              ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ BRI2 ΚΑΙ ADAM10.

Τόλη Ν., Tσαχάκη Μ., Ευθυμιόπουλος Σ.Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84, Πανεπιστιμιούπολη, Ιλίσια.

11 -12           Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ BRI ΟΜΟΔΙΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

Τσαχάκη Μ., Μελαχροινού Κ., Κυραργύρη Β., Ευθυμιόπουλος Σ.,Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84, Πανεπιστιμιούπολη, Ιλίσια.

Συνεδρία 4η Συντονιστής: Δρ. Π.Γ. Μπάγκος, Πανεπιστήμιο Στερεά Ελλάδας

13              Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.

Τσαούσης Γ.Ν.1, Μπάγκος Π.Γ.2, Χαμόδρακας Σ.Ι.1,1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 15 701. 2Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία 35 100.

14            ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ α-ΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Πανούσης Ν.Ι., Χαμόδρακας Σ.Ι.,Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 157 01.

15                 mirGRID: ΜΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΜΙΝΟΞΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ MIR.

Ατλαμάζογλου Β.1, Θηραίου Τ.1, Φουκαράκης Ι.2, Παπανδρέου Ν.1, Τσελίκας Ν.2, Κακλαμάνη Δ.2, Ηλιόπουλος Η.1,1Εργαστήριο Γενετικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. 2Σχολή ΗΜΜΥ, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου

16               ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ DHFR.

Παπανδρέου Ν.Α., Θηραίου Τ., Ατλαμάζογλου Β., Ηλιόπουλος Η.,Εργαστήριο Γενετικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

21         ANISOUND – ΜΙΑ ΒΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ.

Ανδρέου Α., Ηλιόπουλος Η.,Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα.

Συνεδρία 6η  Συντονιστής: Επίκ. Καθ. Π. Παπαζαφείρη, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ

44               ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ NF-Kb ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.

Μπεϊνά Σ.1,2, Εμμανουήλ Μ.1, Ταουφίκ Έ.1, Τσέλιος Θ.3, Flavell R.4, Karin M.5, Παπαζαφείρη Π.2, Probert L.1,1Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ.Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. 2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα. 3Τομέας Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο 26 504, Πάτρα. 4Section of Immunobiology & Howard Hughes Medical Institut, Yale university, School of Medicin, New Haven, CT. 5Laboratory of Gene Regulation & Signal Transduction, Department of Pharmacology, University of California San Diego, California, USA.

65 ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΗ-ΕΡΥΘΡΟΕΙΔΙΚΟ / ΜΗ-ΜΥΕΛΟΕΙΔΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Στραβοπόδης Δ.Ι.1, Wang D.2, Παπασιδέρη Ι.Σ.1, Μαργαρίτης Λ.Χ.1,  Βουτσινάς Γ.Ε.3
1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου 157 84, Αθήνα. 2Receptor Signaling Laboratory, Blood Research Institute, Blood Center of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin (WI) 53 226, USA. 3Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης & Καρκινογένεσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή 153 10, Αθήνα.

66 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΗΣΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ERα, ERβ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ.
Γκιαουρίδου Α., Αναγνώστης Α., Παπαδόπουλος Α.Ι.
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ.

67 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΣΗΣΑΜΙΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ERα ΚΑΙ ERβ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΡΑ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ.
Μυτηληνάκης Μ.-Κ., Αναγνώστης Α., Παπαδόπουλος Α.Ι.
Εργστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ.

 

Συνεδρία 14η Συντονιστής: Λέκτ. Α. Τριανταφυλλίδης, Τμ. Βιολογίας, ΑΠΘ

96 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ T/ C ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CYP17 ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.
Αγιαννιτόπουλος Κ.1, Κασπαριάν Χ.2, Βοττέας Β.2, Λάμνησου Κ.1
1Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 2Καρδιολογική Κλινική, Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών.

100              ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ Ι807Μ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.

Παπουλίδης Ι.1,2, Βήττας Σ.1,2, Μαυροματίδου Π.1, Καζανίδου Α.1, Δροσοπούλου Ε.2, Παπαδάκης Μ.3, Σκούρας Γ.Ζ.2,1Ευρωγενετική ΑΕ, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, 6ο χκμ Χαριλάου Θέρμης, 57 001, Θεσσαλονίκη. 2Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ,  54 124 Θεσσαλονίκη. 3Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Μονάδα Προγεννητικού Ελέγχου, Αθήνα.

101               ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SMITH-LEMLI-OPITZ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ.

Δημητριάδου Ε.1, Λάλου Η.1, Καλανταρίδου Σ.2, Παύλου Μ.2, Witsch-Baumgartner M.3, Μαρία Σύρρου Μ.1,1Μονάδα Γενετικής, Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45 110 Ιωάννινα. 2Τομέας Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45500 Ιωάννινα. 3Department for Medical Genetics, Molecular and Clinical Pharmacology, A-6020 Innsbruck, Austria.

Συνεδρία 17η Συντονιστής: Αναπλ. Καθ. Ι. Παπασιδέρη, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ

119              ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ γ-ΣΩΛΗΝΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΩΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ HeLa ΚΥΤΤΑΡΑ.

Καλογεροπούλου Ε.1, Regis G.2,1Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 54 124 Θεσσαλονίκη. 2Department of UMR 6061-CNRS Genetique et Developpement, Faculty of medicine, University of Rennes 1, 2 Avenue du Pr Leon Bernard, 35043 Rennes cedex, France

120              ΚΥΤΤΑΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΟΓΕΝΕΣΕΣΗ ΣΤΗ Drosophila melanogaster.

Βελέντζας Π.Δ.1, Βελέντζας Α.Δ.1, Μπάκου Β.Ε.2, Ζέρβας Χ.3, Παπασιδέρη Ι.Σ.1, Στραβοπόδης Δ.Ι.1, Μαργαρίτης Λ.Χ.1,1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολις, Ζωγράφου 157 84, Αθήνα. 2The Beatson Institute for Cancer Research, Garscube Estate, Switchback Road, Bearsden, Glasgow, G61 1BD, U.K. 3Εργαστήριο Γενετικής, Ίδρυμα ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.

121            ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΥΣΤΙΔΙΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ.

Κριεμπάρδης Α.1,2, Αντωνέλου Μ.1, Σταμούλης Κ.3, Οικονόμου-Petersen Ε.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.1, Παπασιδέρη Ι.1,1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Tμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα. 2Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές, 136 75 Αττική. 3Κέντρο Αιμοδοσίας, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Δ. Μαντούβαλου 3, 184 54 Νίκαια.

122             ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Ακρίδας Γ., Κριεμπάρδης Α., Αντωνέλου Μ., Μαργαρίτης Λ.Χ., Παπασιδέρη Ι.,Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Tμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστιμιόπολη, 157 84 Αθήνα.

123             ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ.

Αντωνόπουλος Σ., Κριεμπάρδης Α., Αντωνέλου Μ., Μαργαρίτης Λ.Χ., Παπασιδέρη Ι.,Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Tμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστιμιόπολη, 157 84 Αθήνα.

124     ΧΡΩΜΑ: ΑΡΧΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΛΕΜΜΑ.   

Μιγκελάτζε-Μαρμαρινού Β1., Σκούρα-Βαρνάβα Τ.1, Ριζοπούλου Σ.2 - 1Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ. 2Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα 157 84.

125     ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2007.

Σακκά Λ., Κατσώρχης Θ., Ριζοπούλου Σ. - Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 15784 Αθήνα.

126     ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ4 ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

 Καλαθάκη Μ. - Γενικό Λύκειο Μελεσών, Μελέσες Ηρακλείου Κρήτης, 70300

 

Συνεδρία 20η Συντονιστής: Αναπλ. Καθ. Π. Κατσώρης, Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

143           Η ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ ΣΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ β ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΤΩΝ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΩΝ.

Λάμπρου Ε., Μάμαλη Ε., Καρακάντζα Μ., Λαμπροπούλου Μ., Μαρμάρας Β.Ι.,Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

144             ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ αvβ3 ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ RGD ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ

Γεωργούλης Α.1, Χαβάκη Σ.1, Δρόσος Γ.2, Γούτας Ν.3, Αλεπόρου-Μαρίνου Β.2, Αρβανίτης Λ.Δ.4, Κίττας Χρ.1, Κουλούκουσα Μ.1, Μαρίνος Ε.1,1Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας. 2Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας. 3Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας. 4Τμήμα Ανατομίας, Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα.

145          ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ GnRH ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.

Μεταλλινού Χ.1, Ασιμακόπουλος Β.1, Νικολλέτος Ν.1, Diedrich K.2,1Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη. 2Τμήμα Μαιευτικής/Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο, University of Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Germany.

146              ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB-19.

Μπίρμπας Χ.1, Courty J.2, Κατσώρης Π.1,1Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας. 2University Paris 12, Dept. of Biology, Paris, France.

147              ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ser326cys ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ OGG1 ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗΣ (DOXORUBICIN) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ IN VITRO.

Παναγίδης Α., Ουρανού Δ., Στεφάνου Γ., Δημόπουλος Ν.Α., Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26 500.

148             ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΠΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ.

Μέτση Φ., Κριεμπάρδης Α., Αντωνέλου Μ., Μαργαρίτης Λ.Χ., Παπασιδέρη Ι., Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Tμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστιμιόπολη, 157 84 Αθήνα.

149            ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΜΥΟΣ.

Λάμπας Ε., Γιομπρές Π., Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

150            ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ.

Καπέτα Σ., Χονδρογιάννη Ν., Γκόνος Ε.Σ.,Εργαστήριο Μοριακής & Κυτταρικής Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογικών Εφαρμογών & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ, Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48, 116 35 Αθήνα.

                

                                           Συνεδρία 23η Συντονιστής: Αναπλ. Καθ. Αικ. Γαϊτανάκη, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ

161           ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ.

Μαργαρώνη Μ.1, Ντότσικα Ε.1, Σωτηριάδου Κ.2, Καραγκούνη Ε.1

1Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα.

2Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα.

164         Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗΣ α ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥ MIF ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ IN VITRO.

Μπιρμπίλης Α.1,3, Καραχάλιου X.E.1, Ιωάννου Κ.1, Σκοπελίτη Μ.1, Al-Αbed Υ.2, Θυφρονίτης Γ.3, Τσιτσιλώνη Ο.1

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ . 2The Feinstein Institute for Medical Research, New York. 3Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

165           ΤΟ ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗ α (100-109) ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.

Ριζοπούλου Ζ.1, Σαμαρά Π.1, Ιωάννου Κ.1, Γιώτη Ι.2, Παπαδάκη Ε.3, Αρδαβάνης Α.2, Σκοπελίτη Μ.1, Τσιτσιλώνη Ο.1

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 2Α΄ Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα. 3Τμήμα Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

                             

                                 Συνεδρία 24η Συντονιστής: Αναπλ. Καθ. Α. Καραγκούνη, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ

174        ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Λυμπεροπούλου Δ.Σ.1, Αρμάου Φ.1, Κορμάς Κ.Α.2, Καραγκούνη Α.Δ.1

1Ομάδα Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 157 81 Αθήνα. 2Τμήμα Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38 446 Νέα Ιωνία.

177        ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΦΙΛΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Sporotrichum thermophile.

Ταλαμάγκας Α.Ε., Ανασοντζής Γ.Ε., Σταθοπούλου Π.Μ., Καραγκούνη Α.Δ., Χατζηνικολάου Δ.Γ.

Ομάδα Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 157 81 Ζωγράφου, Αθήνα.

178       ΑΝΤΙΛΕΪΣΜΑΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ, ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ ΟΙΝΟΥ.

Κυριαζής Ι.Δ.1, Καραγκούνη Ε.1, Σωτηριάδου Κ.2, Σκαλτσούνης Λ.3, Ντότσικα Ε.1

1Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Τομέας Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. 2Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Τομέας Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. 3Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 71 Αθήνα.

179        ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Fusarium oxysporum.

Κανινή Γ., Γκότζης Σ., Κατσίφας Ε., Καραγκούνη Α.Δ.

Ομάδα Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 157 81 Αθήνα.

 

 

Συνεδρία 31η Συντονιστής: Επίκ. Καθ. Δ. Στραβοπόδης, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Καταγραφή με Power Point

248         ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ BCL2 ΚΑΙ BAX, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ.

Σταυροπούλου Ε.1, Θωμαδάκη Ε.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.1, Σκορίλας Α.2 1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, 157 01 Αθήνα. 2Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, 157 01 Αθήνα.

240         ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ GSM 900 MHz KAI DCS 1800 MHz ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Drosophila melanogaster.

Κοτσίλα Π.Ι., Χαβδούλα Ε.Δ., Παναγόπουλος Δ.Ι., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

241          ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GSM 900 MHz ΑΠΟ BLUE TOOTH ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΩΟΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Drosophila melanogaster.

Κουρουζίδου Α., Κοντογιάννη Γ., Χαβδούλα Ε., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

242          ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (DECT) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Drosophila melanogaster.

Συκιώτη Β., Χαβδούλα Ε., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

243         ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ GSM900MHz ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Drosophila virilis.

Σχίζα Δ., Κοκκαλιάρης Κ.Δ., Μαργαρίτης Λ.Χ. -Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

244         ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ GSM900MHz ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΩΟΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Drosophila virilis.

Κοκκαλιάρης Κ.Δ., Σχίζα Δ., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

245         ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ GSM 900 MHz.

Χαβδούλα Ε.Δ., Παναγόπουλος Δ.Ι., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

246         ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΜΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

Φραγκοπούλου Α.Φ.1, Μιλτιάδους Π.2, Σταματάκης Α.2, Στυλιανοπούλου Φ.2, Κουσουλάκος Σ.1, Μαργαρίτης Λ.Χ.1 Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 2Εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας, - Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.

247         ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΩΝ. Φραγκοπούλου Α.Φ., Προύσαλη Α., Στασινοπούλου Μ., Βελέντζας Α., Κουσουλάκος Σ., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

249         ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.

Κατσαρού Α., Αργύρη Ε., Κέφαλος Π., Κοκκαλιάρης Κ., Κοντογιάννη Γ., Κορρέ Π., Κοτσίλα Π., Κούμπου Α., Κουρουζίδου Α., Σαββάκη Μ., Σταυροπούλου Ε., Συκιώτη Β., Σχίζα Δ., Φραγκοπούλου Α., Χαβδούλα Ε., Παναγόπουλος Δ., Μαργαρίτης Λ.Χ. - Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

196         ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.

Κούμπου Α., Αργύρη Ε., Κατσαρού Α., Κέφαλος Π., Κοκκαλιάρης Κ., Κοντογιάννη Γ., Κορρέ Π., Κοτσίλα Π., Κουρουζίδου Α., Σαββάκη Μ., Σταυροπούλου Ε., Συκιώτη Β., Σχίζα Δ., Φραγκοπούλου Α., Χαβδούλα Ε., Παναγόπουλος Δ., Μαργαρίτης Λ.Χ. Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

Ερωτήσεις και σχόλια για τη 31η Συνεδρία.