ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΠΡΟΣΟΧΗ     ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΕΡΣ

http://media2.biol.uoa.gr ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ http://media4.biol.uoa.gr

 

bullet 4/3/09  Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (μέρος Α')

Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (μέρος Β')

 

bullet

6/3/09  Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (μέρος Γ')

Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (μέρος Δ')

 

bullet

11/3/09  Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (μέρος Ε')

Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία (μέρος ΣΤ')

 

bullet

13/3/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Δόμη και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (μέρος Α')

 Δόμη και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (μέρος Β')

 

bullet

18/3/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Κληρονομικές διαταραχές ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (μέρος Α')

 Κληρονομικές διαταραχές ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (μέρος Β')

 

bullet

20/3/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Α')

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Β')

 

bullet

31/3/09 Διδάκτωρ Μ. Αντωνέλου

Εργαστηριακή άσκηση: Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία σε λεπτές τομές ιστού εγκλεισμένου σε υδατοδιαλυτή ρητίνη - μέθοδος ανοσοχρυσού

 

bullet

1/4/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Γ')

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Δ')

 

bullet

3/4/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Ε')

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος ΣΤ')

 

bullet

8/4/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Ζ')

 Βιογένεση και ασθένειες κυτταρικών οργανιδίων (μέρος Η')

 

bullet

10/4/09 Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

 Κυτταρική Μεμβράνη

 

bullet

29/4/09 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κουσουλάκος

 Κυτταρικός Κύκλος

 

bullet

6/5/09 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κουσουλάκος

 Καρκίνος

 

bullet

20/5/09 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κουσουλάκος

 Aids

 

bullet

22/5/09 Επίκουρος  Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης

 Μεταγωγή Σήματος (Α' μέρος)

 Μεταγωγή Σήματος (Β' μέρος)

 

bullet

27/5/09 Επίκουρος  Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης

 Μεταγωγή Σήματος (Γ' μέρος)

 Μεταγωγή Σήματος (Δ' μέρος)

 

bullet

29/5/09 Επίκουρος  Καθηγητής Ι. Π. Τρουγκάκος

 Στόχευση πρωτεινών και κυτταρική πολικότητα (μέρος α)

 Στόχευση πρωτεινών και κυτταρική πολικότητα (μέρος β)-power point

 

bullet

03/6/09 Επίκουρος  Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης

 Απόπτωση (Α' μέρος)

 Απόπτωση (Β' μέρος)

 

bullet

05/6/09 Επίκουρος  Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης

 Γήρανση-Τελομεράση-Κλωνοποίηση (Α' μέρος- power point)

 Γήρανση-Τελομεράση-Κλωνοποίηση(Β' μέρος)

 

bullet

10/6/09 Επίκουρος  Καθηγητής Δ. Στραβοπόδης

 Πυρήνωση ακτίνης- Τροπομοντουλίνη-Arps-Πυκτωλυματίνη-Σύμπλοκο καδερίνης/κατενίνης(Α' μέρος)

Πυρήνωση ακτίνης- Τροπομοντουλίνη-Arps-Πυκτωλυματίνη-Σύμπλοκο καδερίνης/κατενίνης(Β' μέρος)

 

bullet

12/6/09 Καθηγητής Λ. Χ. Μαργαρίτης

 Αυτοσυγκρότηση:Υπερμοριακές δομές-ιοί-πρίον

 

 

 

                                                    Επιμέλεια ιστοσελίδας: Γεωργακόπουλος Ηλίας,  Τζάτζου Άρτεμις