ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Υπεύθυνος Μαθήματος: Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

Για την παρακολούθηση των παρουσιάσεων απαιτείται ο Microsoft Internet explorer, έκδοση 6 η νεώτερη
Σε περίπτωση που έχετε λειτουργικό Windows Vista ή Windows 7 και δε σας ανοίγουν κάποιες διαλέξεις παρακαλώ εγκαταστήστε τον απαραίτητο codec