Μ.Δ.Ε  <<ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ>>

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Μάθημα Α' Εξαμήνου - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

 

Συντονίστριες του μαθήματος:

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου

Επίκ. Καθηγήτρια Παναγούλα Κόλλια

 

 

29-10-2012

Μεταγραφικοί παράγοντες, μοριακή βάση ερυθροποίησης, ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων των σφαιρινών και αιμοσφαιρινοπάθειες- Ε. Κατσαντώνη, Ερευνήτρια Δ', ΙΙΒΕΑΑ.

Μέρος Α                 Μέρος Β

 

5-11-2012

Μοριακοί δείκτες και αιματολογικές κακοήθειες-Χ. Μπέλεση, Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Μέρος Α                 Μέρος Β

 

15-11-2012

Μοριακές τεχνικές στην πρόληψη-διάγνωση-θεραπεία νοσημάτων. Εφαρμογές-Π. Κόλλια, Επίκ. Καθηγήτρια.

Καταγραφή Power Point

 

26-11-2012

Αιμοσφαιρινοπάθειες: από το μονογονιδιακό νόσημα του χθες στο πολυπαραγοντικό νόσημα του σήμερα-

Μ. Παπαδάκης, Μονάδα Προγεννητικής Διάγνωσης.

Καταγραφή Power Point

 

3-12-2012

Μοριακή προσέγγιση συμπαγών όγκων: Ρόλος στη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου-Μ. Σαμαρά, Λέκτορας.

Μέρος Α                 Μέρος Β

 

17-12-2012

Βιοηθική και Ελληνική νομοθεσία για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή- Α. Αργυρίου, Κλινικός Εμβρυολόγος.

Καταγραφή Power Point

 

7-1-2013

Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση μεταδοτικών και κληρονομικών νοσημάτων-Π. Κωνσταντουλάκης, Υπεύθυνος του εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής στο κέντρο LOCUS MEDICUS.

Καταγραφή Power Point