Μ.Δ.Ε  <<ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ>>

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ -ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

2011-2012

 

14-11-2011

Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση γενετικών νοσημάτων -Μ.Σαμαρά

Α ΜΕΡΟΣ

Β ΜΕΡΟΣ

 

21-11-2011

Μοριακοί δείκτες και αιματολογικές κακοήθειες-Χ.Μπέλεση

Α ΜΕΡΟΣ

Β ΜΕΡΟΣ

 

12-12-2011

Αιμοσφαιρινοπάθειες:Από το μονογονιδιακό νόσημα του χθες στο πολυπαραγοντικό νόσημα του σήμερα-Μ.Παπαδάκης

Διάλεξη

 

19-12-2011

Μοριακή προσέγγιση συμπαγών όγκων:Ρόλος στη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου-Μ.Σαμαρά

Διάλεξη