Βήματα για παρακολούθηση παρουσιάσεων

1.Εγκατασταση codec (για εκδόσεις windows Vista και 7)

2.Χρήση Internet explorer 6 η νεώτερου

3.Να επιτρέπεται η χρήση των pop-ups για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα

(Tools - Pop-up Blocker - Pop-up Blocker Settings - Add)

4.Να επιτρέπεται η χρήση ActiveX για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα

(Tools - Internet Options - Security - Custom level)