"ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ"

Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Συντονιστές μαθήματος: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Κουσουλάκος

 

 

bullet09-03-2009

"Εισαγωγή στις κυτταροκαλλιέργιες", καθηγητής κ. Λ.Χ.Μαργαρίτης

"Καλλιέργειες κυττάρων", αναπληρωτής καθηγητής Σ.Κουσουλάκος

"Σύστημα κυτταροκαλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών", ερευνητής Ι.Π.Τρουγκάκος

"Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τη γήρανση και τη μακροβιότητα στον άνθρωπο", ερευνητής Ι.Π.Τρουγκάκος

 

bullet23-03-2009

"Κυτταροκαλλιέργειες", μέρος 1ο, επίκουρος καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης

"Κυτταροκαλλιέργειες", μέρος 2ο, επίκουρος καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης

"Συμβατική και στοχεύουσα χημειοθεραπεία του καρκίνου", μέρος 1ο, καθηγητής κ. Γ. Βουτσινάς

"Συμβατική και στοχεύουσα χημειοθεραπεία του καρκίνου", μέρος 2ο, καθηγητής κ. Γ. Βουτσινάς

 

bullet25-05-2009

"Ο παράγων αύξησης νευρικών κυττάρων (NGF). Ο πρώτος αυξητικός παράγων στην πρώτη κυτταροκαλλιέργεια. Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική." μέρος 1ο , αναπληρωτής καθηγητής Σ. Κουσουλάκος.

"Ο παράγων αύξησης νευρικών κυττάρων (NGF). Ο πρώτος αυξητικός παράγων στην πρώτη κυτταροκαλλιέργεια. Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική." μέρος 2ο , αναπληρωτής καθηγητής Σ. Κουσουλάκος.

 

bullet27-05-2009

"Ηλεκτρονική Μικροσκοπία", μέρος 1ο, καθηγητής κ. Λ.Χ.Μαργαρίτης

"Ηλεκτρονική Μικροσκοπία", μέρος 2ο, καθηγητής κ. Λ.Χ.Μαργαρίτης

Εργαστήριο

 

bullet10-06-2009

"Μελέτη τοξικότητας",επίκουρος καθηγητής κ.Σ.Ευθυμιόπουλος.