ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ & ΥΓΕΙΑ

        ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

Eπιμέλεια ιστοσελίδας Ευθύμης Αυγέρης ( efthimis_g@hotmail.com ), Μαρία Αγγελοπούλου

 

             Βιβλίο Ραδιοβιολογίας Καθηγητού Λουκά Χ. Μαργαρίτη

 

4-3-2010

Καθηγητής Λ. X. Μαργαρίτης

       καταγραφή PowerPoint   "Ηλεκτρομαγνητικά κύματα"

      καταγραφή από video κάμερα   Α' Μέρος    Β' Μέρος    Γ' Μέρος  

 

  18-3-2010

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

"Ιονίζουσες ακτινοβολίες-Ραδιενέργεια και ακτινοβολίες-Ακτινοβολίες και βιολογικά συστήματα-Στοιχεία ακτινοπροστασίας'' .

          καταγραφή PowerPoint Α' Μέρος   Β' Μέρος

          καταγραφή από video κάμερα   Α' Μέρος  Β' Μέρος

 

15-4-2010 

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ                           

καταγραφή PowerPoint    ''Σύγχρονες εξελίξεις στην Ιατρική Φυσική. Δυνατότητες και προοπτικές''

 

καταγραφή από video κάμερα   Α' Μέρος     Β' Μέρος

Εργαστήριο          Α' Μέρος     Β' Μέρος 

 

19-5-2010

Κώστας Κεφαλάς, Ερευνητής Α' , Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

"Φώς και Βιολογία"    α' μέρος     β' μέρος

 

27-5-2010

Κώστας Λιολιούσης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

 

            καταγραφή από video κάμερα   "Πεδία-Κύματα-Επιδράσεις ELF"     

 

2-6-2010

              PDF. Σκουρολιάκου Κ."Ακτινοβολίες και υγεία"

 

3-6-2010

     καταγραφή PowerPoint

              Α'μέρος:''Ηλιος και δέρμα:Μύθοι και πραγματικότητα'' κ.Κατσάμπας

           Β'μέρος:Εκστρατεία ευρωμελανώματος        

            καταγραφή από video κάμερα  

 

        Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες - Γενική Ανασκόπηση

 "Καταγραφή PPT Περίθλαση Laser 

καταγραφή απο βιντεο κάμερα    Α'μερος     Β'μέρος

           

          

9-6-2010

 

   

10-6-2010

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης

Α'μέρος:''Υπεριώδεις ακτινοβολίες''

 Β΄μέρος:''Ιδιότητες και βιολογικές επιπτώσεις των ιονίζουσων ακτινοβολιών''

  Γ'μέρος:''Εφαρμογές των ιονίζουσων ακτινοβολιών''

  

                 καταγραφή από video κάμερα      Α'μέρος     Β'μέρος