Διάλεξη 29-03-07                   ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ    (media)   (multimedia)

                                                 Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

                                                 ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝ ΙΙ     (media)  (multimedia)

                                                 Ι.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ

 

Διάλεξη 03-05-07                   ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ

                                                 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

                                                 ΜΕΡΟΣ Α   (media)  (multimedia)       ΜΕΡΟΣ B  (media)  (multimedia)

                                                 Μ.Χ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ

                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΠΟΠΤΩΣΗ    (media)   (multimedia)

                                                 Δ.Ι. ΣΡΑΒΟΠΟΔΗΣ

Διάλεξη 10-05-07                   ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΣΤΙΔΙΩΝ       ΜΕΡΟΣ Α   (media)  (multimedia)      ΜΕΡΟΣ Β   (media)  (multimedia)

                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

 

Διάλεξη 24-05-07                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΠΟΠΤΩΣΗ       ΜΕΡΟΣ Α   (media)  (multimedia)     ΜΕΡΟΣ Β   (media)  (multimedia)

                                                 Δ.Ι. ΣΡΑΒΟΠΟΔΗΣ

 

 

 

 

fadΔιάλεξη 22-06-07                 Δ.Ι. ΣΡΑΒΟΠΟΔΗΣ                   ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β