ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

 

 

     Α Μέρος: "Γενική Εισαγωγή", Καθηγητής κ. Λ. Μαργαρίτης

       Β Μέρος: "Το ζωικό κύτταρο, in vivo και in vitro. Καθηγητής κ. Σ.Κουσουλάκος

       Γ Μέρος: "Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τη γήρανση

                            και τη μακροβιότητα στον άνθρωπο." Καθηγητής κ. Σ. Γκόνος.

       Δ Μέρος: "Συστήματα καλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών" ,κ. Ι.Τρουγκάκος.

 

 

        Α Μέρος: "Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και ιστική ομοιοστασία",κ. Δ. Κλέτσας.

        B Μέρος: "Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και ιστική ομοιοστασία",κ. Δ. Κλέτσας.

 

 

      A Μέρος: "Μελέτη κυτταροτοξικότητας συμβατών κ στοχευμένων

                         χημειοθεραπευτικών  φαρμάκων."κ.Δ.Στραβοπόδης.     

     Β Μέρος: "Μελέτη κυτταροτοξικότητας συμβατών κ στοχευμένων

                         χημειοθεραπευτικών  φαρμάκων."κ.Δ.Στραβοπόδης. 

     Γ Μέρος: "Αρχές χημειοθεραπείας του καρκίνου."κ.Μ.Βουτσινάς.

     Δ Μέρος: "Αρχές χημειοθεραπείας του καρκίνου."κ.Μ.Βουτσινάς.                             

 

 

      Α μέρος: "Χειρισμός ανθρώπινων κυττάρων,in vitro. Συνθήκες καλλιέργειας, καλλιεργητικά υλικά,τεχνικές

                      παραλαβής και     απομόνωσης ανθρώπινων ιστών και κυττάρων."   

    B μέρος: "Το εξαλλαγμένο κύτταρο in vitro. Κυτταρικές σειρές και η σημασία τους στην Ιατρική."

 

 

    A Μέρος: "Πολυδύναμες κυτταρικές σειρές."

     Β Μέρος: "Πολυδύναμες κυτταρικές σειρές."

 

     Β' μέρος:''Πολυδύναμες κυτταρικές σειρές.''(κάμερα)

     Α' μέρος:''Πολυδύναμες κυτταρικές σειρές.''(κάμερα)

 

 

"Πρωτογενείς καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων μαστού.Κυτταρική προσκόλληση και μεταστατικό δυναμικό. Παθολογία των ιντεγκρινών.Η χρήση υποστρωμάτων στη μελέτη της κινητικότητας των καρκινικών κυττάρων."

 

    Α Μέρος: "Κυτταρικός κύκλος",κ.Θ.Σουρλίγκα  

      Β Μέρος: "Κυτταρικός κύκλος",κ.Θ.Σουρλίγκα  

 

      Α Μέρος: "Ηθική και σχεδιασμός ερευνητικών πρωτοκόλλων σε ζώα εργαστηρίου",Δρ.Ν.Γ.Κωστομητσόπουλος

      Β Μέρος: "Ηθική και σχεδιασμός ερευνητικών πρωτοκόλλων σε ζώα εργαστηρίου",Δρ.Ν.Γ.Κωστομητσόπουλος

     Α'μέρος:''Μηχανισμοί νευροτοξικότητας της αμυλοειδικής β-πρωτείνης''κ.Ευθυμιόπουλος

      Β Μέρος:''Μηχανισμοί νευροτοξικότητας της αμυλοειδικής β-πρωτείνης''κ.Ευθυμιόπουλος

 

                                                                                                                                         Επιμέλεια Σελίδας: Χαρτζανιώτη Ιωάννα, Αγγελοπούλου Μαρία.