ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

 

 

         Γενική εισαγωγή, εξέλιξη κυττάρων, κυτταρική οργάνωση (Μέρος 1)

         Γενική εισαγωγή, εξέλιξη κυττάρων, κυτταρική οργάνωση (Μέρος 2)

         Γενική εισαγωγή, εξέλιξη κυττάρων, κυτταρική οργάνωση (Μέρος 3)

 

         Γενική εισαγωγή, εξέλιξη κυττάρων, κυτταρική οργάνωση (Μέρος 4)

 

     Γενική εισαγωγή, εξέλιξη κυττάρων, κυτταρική οργάνωση (Μέρος 5)

     Γενική εισαγωγή, εξέλιξη κυττάρων, κυτταρική οργάνωση (Μέρος 6)

     Ερευνητική μεθοδολογία (Μέρος Α')

 

     Πρωτομική τεχνολογία στην ανάλυση βιολογικών συστημάτων

 

    

      Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος (Μέρος 1)

      Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος (Μέρος 2)

      Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος (Μέρος 3)

 

 

         Δομή και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (Μέρος 1)

         Δομή και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (Μέρος 2)

        

 

          Βιογένεση και ασθένειες των κυτταρικών οργανιδίων  (Μέρος 1)

      Βιογένεση και ασθένειες των κυτταρικών οργανιδίων  (Mέρος 2)

      Βιογένεση και ασθένειες των κυτταρικών οργανιδίων  (Mέρος 3)

 

      Διαλογή πρωτε'ι'νών - μεταφορά κυστιδίων (Μέρος 1)

      Διαλογή πρωτε'ι'νών - μεταφορά κυστιδίων (Μέρος 2)

 

      Βιογένεση κυτταρικών οργανιδίων

 

      Διαλογή πρωτε'ι'νών - μεταφορά κυστιδίων (Μέρος 1) 

      Διαλογή πρωτε'ι'νών - μεταφορά κυστιδίων (Μέρος 2) 

      Διαλογή πρωτε'ι'νών - μεταφορά κυστιδίων (Μέρος 3) 

 

     Μηχανισμοί κυτταρικής απόπτωσης Ι (Μέρος 1)

      Μηχανισμοί κυτταρικής απόπτωσης Ι (Μέρος 2)

 

     Μηχανισμοί κυτταρικής απόπτωσης ΙΙ

   

     Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (Μέρος Α')

      Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (Μέρος Β')

       

 

    Επιμέλεια ιστοσελίδας : Ελευθεριάδου Μαρία ( paskitsa@yahoo.gr  )