Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Η     Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

2 0 1 0    -    2 0 1 1

 

 11-3-2011

17-3-2011

            καταγραφή από camera   ///    video 1 ~ video 2 ~ video 3 ~ video 4 ~ video 5

24-3-2011

            ΜΕΡΟΣ Α'          ~     ΜΕΡΟΣ Β'    ///   Συζήτηση (από video camera)

31-03-2011

           ΜΕΡΟΣ Α'            ~       ΜΕΡΟΣ Β'

07-04-2011

           ΜΕΡΟΣ Α'            ~       ΜΕΡΟΣ Β'         ~            ΜΕΡΟΣ Γ'

14-04-2011

            ΜΕΡΟΣ Α'         Ύλη κεφαλαίου         Βοηθητικό video ( how does blood clot )

         ΜΕΡΟΣ Α'                  ΜΕΡΟΣ Β'

05-05-2011

            ΜΕΡΟΣ Α'          ΜΕΡΟΣ Β'

            Γήρανση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων και Παθολογία της Μεμβράνης"-Δρ. κ. Μ.Χ. Αντωνέλου

          ΜΕΡΟΣ Α'               ΜΕΡΟΣ Β'

12-05-2011

            ΜΕΡΟΣ Γ'          ΜΕΡΟΣ Δ'

17-05-2011

              ΜΕΡΟΣ Α'         ΜΕΡΟΣ Β'

27-05-11

             ΜΕΡΟΣ Α'