ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Συντονιστης: Επ. Καθηγητής: Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012

 

 

7-3-2012

"Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας: Αρχές και Εφαρμογές"- Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης (Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

14-3-2012

"Γονιδιακές Επεμβάσεις σε Βιολογικά Συστήματα Θηλαστικών"- Δρ. Έμα Αναστασιάδου (Ερευνήτρια Δ', ΙΙΒΕΑΑ)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

21-3-2012

"Φαρμακολογική Στόχευση της Μοριακής Συνοδού Hsp90 στη Θεραπεία Ανθρώπινων Καρκίνων"- Δρ. Γεράσιμος Βουτσινάς (Ερευνητής Β', ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

4-4-2012

"Οι Ωμικές Τεχνολογίες στην Ανάλυση Βιολογικών Συστημάτων"- Δρ. Γεώργιος Τσάγκαρης (Ερευνητής Α',  ΙΙΒΕΑΑ)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

9-5-2012

"Μοριακή Διάγνωση Γενετικών Παθήσεων"- Δρ. Γεράσιμος Βουτσινάς (Ερευνητής Β', ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

A' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

16-5-2012

"Βασικοί Μηχανισμοί Μεταγραφής-Επιγένωμα και Δυναμική Μεταγραφικών Συμπλόκων"- Δρ. Δημήτριος Θάνος (Ερευνητής Α', ΙΙΒΕΑΑ)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

23-5-2012

"To Zebrafish ως Πειραματικό Μοντέλο για τη Μελέτη Ανθρωπίνων Νόσων"- Δρ. Δημήτριος Μπέης (Ερευνητής Γ', ΙΙΒΕΑΑ)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

30-5-2012

"Ο Νηματώδης C. elegans ως Μοντέλο της Γήρανσης και η Γήρανση ως Μοντέλο Συστημικής Βιολογίας"- Δρ. Πόπη Συντιχάκη (Ερευνήτρια Γ', ΙΙΒΕΑΑ)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

20-6-2012

"Μοντέλα Καρκίνου σε Ποντίκια"- Δρ. Απόστολος Κλινάκης (Ερευνητής Γ', ΙΙΒΕΑΑ)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ