ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Συντονιστης: Επ. Καθηγητής: Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013

    "Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας: Αρχές και Εφαρμογές" - Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης

 

"Μοριακή Διάγνωση Γενετικών Παθήσεων"-Δρ. Γεράσιμος Βουτσινάς (Ερευνητής Β', ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

        Μέρος Α            Μέρος Β

 

"Γονιδιακές Επεμβάσεις σε Βιολογικά Συστήματα Θηλαστικών"- Δρ. Ε. Αναστασιάδου (Ερευνήτρια Δ', ΙΙΒΕΑΑ)

        Μέρος Α            Μέρος Β

 

"Κυτταρική Ανταπόκριση στις Βλάβες του DNA και Έλεγχος του Κυτταρικού Κύκλου. Δομή και Λειτουργία των Τελομερών των Χρωμοσωμάτων. Χρωμοσωμική Αστάθεια στη Νεοπλασία"-Δρ. Σαράντης Γκάγκος (Ερευνητής Γ΄, ΙΙΒΕΑΑ)

Μέρος Α            Μέρος Β        Μέρος Γ

 

"To Zebrafish ως Πειραματικό Μοντέλο για τη Μελέτη Ανθρωπίνων Νόσων"- Δρ. Δημήτριος Μπέης (Ερευνητής Γ', ΙΙΒΕΑΑ)

Μέρος Α        Μέρος Β

 

        "Οι Ωμικές Τεχνολογίες στην Ανάλυση Βιολογικών Συστημάτων"-Δρ. Γεώργιος Τσάγκαρης (Ερευνητής Α',  ΙΙΒΕΑΑ)
 

Μελέτη των Παθογενετικών Μηχανισμών της Νόσου του Alzheimer με τη Χρήση Διαγονιδιακών Ποντικιών-Δρ. Σπύρος Γεωργόπουλος (Ερευνητής Γ' ΙΙΒΕΑΑ)

Μέρος Α        Μέρος Β        Μέρος Γ        Μέρος Δ

Νέες Αντιλήψεις για την Παθογένεση και Εξέληξη της Νόσου του Parkinson-Δρ. Κώστας Βεκρέλλης (Ερευνητής Γ' ΙΙΒΕΑΑ)

Καταγραφή Power Point

Μοντέλα Καρκίνου σε Ποντίκια-Δρ. Απόστολος Κλινάκης (Ερευνητής Γ' ΙΙΒΕΑΑ)

Καταγραφή Power Point

 

Βασικοί Μηχανισμοί Μεταγραφής-Επιγένωμα και Δηναμική Μεταγραφικών Συμπλόκων-Δρ. Δημήριος Θάνος (Ερευνητής Α' ΙΙΒΕΑΑ)

Καταγραφή Power Point