ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

ΜΑΘΗΜΑ: "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Συντονιστης: Επ. Καθηγητής: Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014

 

Για την παρακολούθηση των παρουσιάσεων απαιτείται ο Microsoft Internet explorer 32bit, έκδοση 6 η νεώτερη.
Σε εκδόσεις
Internet explorer μεγαλύτερες του 8, ανοίξτε την παρούσα ιστοσελίδα σε compatibility view
Σε περίπτωση που έχετε λειτουργικό Windows Vista ή Windows 7/8 και δε σας ανοίγουν κάποιες διαλέξεις παρακαλώ εγκαταστήστε τον απαραίτητο codec