ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:2009-2010

 

       ''Οι-ωμικές τεχνολογίες στην ανάλυση των βιολογικών συστημάτων",κ.Γεώργιος           

         Θ.Τσάγκαρης,PhD

 

      Α Μέρος: "Κυτταρική Γήρανση", κ.Π.Συντιχάκη.

     Β Μέρος: "Κυτταρική Γήρανση", κ.Π.Συντιχάκη.

 

    Α Μέρος: "Γονιδιακές επεμβάσεις σε βιολογικά συστήματα θηλαστικών",κ. Αναστασιάδου.

    B Μέρος: "Γονιδιακές επεμβάσεις σε βιολογικά συστήματα θηλαστικών",κ. Αναστασιάδου.

    Γ Μέρος: "Γονιδιακές επεμβάσεις σε βιολογικά συστήματα θηλαστικών",κ. Αναστασιάδου.

    Δ Μέρος: "Γονιδιακές επεμβάσεις σε βιολογικά συστήματα θηλαστικών",κ. Αναστασιάδου.

    Ε Μέρος: "Γονιδιακές επεμβάσεις σε βιολογικά συστήματα θηλαστικών",κ. Αναστασιάδου.

 

   Α Μέρος: "Φαρμακολογική στόχευση της μοριακής συνόδου Hsp90 στη θεραπεία ανθρώπινων

                      καρκίνων",Δρ.Γ.Βουτσινάς.  

   Β Μέρος: "Φαρμακολογική στόχευση της μοριακής συνόδου Hsp90 στη θεραπεία ανθρώπινων

                      καρκίνων",Δρ.Γ.Βουτσινάς.

 

    Α Μέρος: "Απάντηση στο στρες:στοχαστικότητα και μεταγραφικά δίκτυα,κ.Θηραίος

    Β Μέρος: "Απάντηση στο στρες:στοχαστικότητα και μεταγραφικά δίκτυα,κ.Θηραίος

 

    Α Μέρος: "Βασικοί μηχανισμοί μεταγραφής" ,Δρ.Δ.Θάνος.

    Α Μέρος: "Βασικοί μηχανισμοί μεταγραφής" ,Δρ.Δ.Θάνος.(video από κάμερα α)

   Α Μέρος: "Βασικοί μηχανισμοί μεταγραφής" ,Δρ.Δ.Θάνος.(video από κάμερα β)

 

    Α Μέρος: Εργαστηριακή άσκηση μέτρησης ακτινοβολίας,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Λ.Χ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

   Β Μέρος: Εργαστηριακή άσκηση μέτρησης ακτινοβολίας,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Λ.Χ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

   Γ Μέρος: Εργαστηριακή άσκηση μέτρησης ακτινοβολίας,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Λ.Χ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

 

    Α Μέρος: "Πειραματικά μοντέλα Zebrafish για την κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και 

                      ασθενειών" , Δρ.Δ.Μπέης.                    

    Β Μέρος: "Πειραματικά μοντέλα Zebrafish για την κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και 

                      ασθενειών" , Δρ.Δ.Μπέης.                    

 

    Α Μέρος: "Μοριακή Βιολογία: συστημικές και in silico προσεγγίσεις", κ. Γ. Ροδάκης.

    Β Μέρος: "Μοριακή Βιολογία: συστημικές και in silico προσεγγίσεις", κ. Γ. Ροδάκης.

    Γ Μέρος: "Μοριακή Βιολογία: συστημικές και in silico προσεγγίσεις", κ. Γ. Ροδάκης.

    Δ Μέρος: "Μοριακή Βιολογία: συστημικές και in silico προσεγγίσεις", κ. Γ. Ροδάκης.

 

   Α Μέρος:Λειτουργικές γονιδιωματικές προσεγγίσεις σε μοντέλα-οργανισμούς με έμφαση στη drosophila.

   Β Μέρος:Λειτουργικές γονιδιωματικές προσεγγίσεις σε μοντέλα-οργανισμούς με έμφαση στη drosophila.

 

   Α Μέρος: "Μοντέλα ογκογένεσης σε ποντίκια", κ. Απ. Κλινάκης.

   Β Μέρος: "Μοντέλα ογκογένεσης σε ποντίκια", κ. Απ. Κλινάκης.

 

   Α Μέρος: "Μοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων", κ. Γ. Βουτσινάς.

   Β Μέρος: "Μοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων", κ. Γ. Βουτσινάς.

   Γ Μέρος: "Μοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων", κ. Γ. Βουτσινάς.

 

     Goal of biology κ Μπέης

 

        Γονιδίωμα