ΜΔΕ "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ & ΥΓΕΙΑ

        ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Eπιμέλεια ιστοσελίδας Έφη Νικολάκη Άσπα Παναγιωτακοπούλου Λευτέρης Λυκίδης
 

Βιβλίο Ραδιοβιολογίας Καθηγητού Λουκά Χ. Μαργαρίτη

 

21-10-2010

Καθηγητής Κ. Λιολιούσης , Καταγραφή από video camera Α'Μέρος  Β΄Μέρος      

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης

Καταγραφή power point ''Ηλεκτρομαγνητικά κύματα''

Καταγραφή από video camera Α'Μέρος   Β΄Μέρος

04-11-2010

Καταγραφή από video camera Α'Μέρος  Β΄Μέρος      

Καθηγητής Α.Κ. Κεφαλάς, Φυσικές αρχές αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη

Καταγραφή power point

Καθηγήτρια Ε. Σαραντοπούλου, Υπεριώδης-υπέρυθρη ακτινοβολία, εφαρμογές

Καταγραφή power point

 Καθηγήτρια Κ. Σκουρολιάκου, Εισαγωγή στο ΗΜΠ

Καταγραφή power point

11-11-2010

Καθηγητής Α.Κ. Κεφαλάς,Φυσικές αρχές αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη

Α΄μέρος  Καταγραφή power point  Καταγραφή από video camera            B' μέρος Καταγραφή από video camera

Καθηγήτρια Ε. Σαραντοπούλου, Εφαρμογές laser στη Bιολογία-Bιοαισθητήρες

Καταγραφή power point   Καταγραφή από video camera

18-11-2010

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου Ιονίζουσες ακτινοβολίες

Καταγραφή από power point

Καταγραφή από video camera

Αποσπάσματα από εργαστήριο πυρηνικής φυσικής    α    β    γ

 25-11-2010

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου Ιονίζουσες ακτινοβολίες

Καταγραφή από power point

Καταγραφή από video camera

 Αποσπάσματα από εργαστήριο a  β

20-01-2011

Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Έρευνες ακτινοβολιών

Καταγραφή από power point

Υπ Δρ. Μ.Π.Ντζούνη Επίδραση Ηλεκτομαγνητικής Ακτινοβολίας Κινητής Τηλεφωνίας DCS 1800mhz Στη Βραχυπρόθεσμη Μνήμη Μυών

Καταγραφή από power point

Υπ Δρ. A.Φ Φραγκοπούλου Επιπτώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας  Κινητού Και Ασύρματου Τηλεφώνου

Καταγραφή απο power point

27-01-2011

Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κατσαρού-Κάτσαρη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Γήρανση Του Δέρματος

Καταγραφή απο power point  Καταγραφή από video camera

Επικ.Καθηγητής Π.Γ.Σταυρόπουλος Κακοήθεις Όγκοι Δέρματος

Καταγραφή απο power point   Καταγραφή από video camera

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης ''Εισαγωγή Στη Βιοστατιστική''

Καταγραφή aπο video camera

03-01-2011

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης Γενική ανασκόπηση

Καταγραφή από power point

Εργασία 1 (pdf)

Εργασία 2 (pdf)

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/PET-MIPS-anim.gif