ΜΔΕ "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"

 "ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ & ΥΓΕΙΑ"

Μάθημα Α' Εξαμήνου - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Βιβλίο Ραδιοβιολογίας Καθηγητού Λουκά Χ. Μαργαρίτη

Εκχώρηση Συχνοτήτων, ΦΕΚ, Πίνακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

3-11-2011

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης, Γενικά για ακτινοβολίες, φάσμα, ιδιότητες, απορρόφηση

Καταγραφή power point ''Ηλεκτρομαγνητικά κύματα''

Καταγραφή από video camera

Καθηγήτρια Αικ. Σκουρολιάκου. Εγγύς και μακρινό πεδίο

 

10-11-2011

Α.Κ. Κεφαλάς, Ερευνητής Α' Ε.Ι.Ε. Φυσικές αρχές αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη

Καταγραφή 2011

(περσινές διαλέξεις)

Καταγραφή από video camera Α'Μέρος  Β΄Μέρος      

Α.Κ. Κεφαλάς, Ερευνητής Α' Ε.Ι.Ε. Φυσικές αρχές αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη

Καταγραφή power point

Ε. Σαραντοπούλου,Ερευνήτρια Ε.Ι.Ε. Υπεριώδης-υπέρυθρη ακτινοβολία, εφαρμογές

Καταγραφή power point

Κ. Σκουρολιάκου, Καθηγήτρια Ιατρικής φυσικής,ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή στα ΗΜΠ Καταγραφή power point

 

24-11-2011

Α.Κ. Κεφαλάς,Λεηζερ στη Βιολογία, Βιοαισθητήρες

Καταγραφή 2011

 

24-11-11 - Λ.Χ.Μαργαρίτης, ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ laser

                    ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

01-12-2012

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου Ιονίζουσες ακτινοβολίες (Α'ΜΕΡΟΣ)

Ιονίζουσες ακτινοβολίες(Β'ΜΕΡΟΣ)

Αποσπάσματα από εργαστήριο πυρηνικής φυσικής    α    β    γ

 

 08-12-2011

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου Ιονίζουσες ακτινοβολίες

Καταγραφή από power point

Καταγραφή από video camera

 Αποσπάσματα από εργαστήριο a  β

 

19-01-2012

Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κατσαρού-Κάτσαρη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Παν/κή Κλινική Δερματολογίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ "Φωτο-Γήρανση Του Δέρματος"

Καταγραφή απο power point  Καταγραφή από video camera

Επικ.Καθηγητής Παναγιώτης Γ.Σταυρόπουλος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Παν/κή Κλινική Δερματολογίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ "Κακοήθεις Όγκοι Δέρματος" Καταγραφή απο power point   Καταγραφή από video camera

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης ''Εισαγωγή Στη Βιοστατιστική''

Καταγραφή aπο video camera

 

02-02-2012

Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Μηχανισμοί επίδρασης της ακτινοβολίας

Καταγραφή από Power Point

Υπ Δρ. Μ.Π.Ντζούνη Επίδραση Ηλεκτομαγνητικής Ακτινοβολίας Κινητής Τηλεφωνίας DCS 1800mhz στη Βραχυπρόθεσμη Μνήμη Μυών

Υπ Δρ. A.Φ Φραγκοπούλου Επιπτώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας  Κινητού και Ασύρματου Τηλεφώνου

Δόθηκαν Σημειώσεις

 

16-02-2012

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Κ. Σκουρολιάκου, Καταγραφή από Power Point(Α)

Λ.Χ.Μαργαρίτης Καταγραφή από Power Point(B)

Εργασία(pdf)

Εργασία 2 (pdf)

Εργασία3(pdf)

 

Eπιμέλεια ιστοσελίδας:

Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Μαρία Αγγελοπούλου, Θανάσης Βελέντζας

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/PET-MIPS-anim.gif