Εθνικό &Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας

 

 "ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ & ΥΓΕΙΑ"

Μάθημα Α' Εξαμήνου - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Συντονιστής: Ομότιμος Καθηγητής, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Βιβλίο Ραδιοβιολογίας Καθηγητού Λουκά Χ. Μαργαρίτη

Εκχώρηση Συχνοτήτων, ΦΕΚ, Πίνακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ημιτελικό)

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/PET-MIPS-anim.gif

23-10-2012

Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης, Γενικά για ακτινοβολίες, φάσμα, ιδιότητες, απορρόφηση

Καταγραφή power point   ''Ηλεκτρομαγνητικά κύματα''

Καταγραφή από video camera     Μέρος Α           Μέρος Β

 

30-10-2012

Καθηγητής Κώστα Λιολιούσης, Τμήμα Φυσικης ΕΚΠΑ

Καταγραφή power point  "Περί πεδίων και εξισώσεων Maxwell"

Καταγραφή από video camera     Μέρος Α            Μέρος Β

 

8-11-2012

Α.Κ. Κεφαλάς, Ερευνητής Α' Ε.Ι.Ε. ''Φυσικές αρχές αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη''  Καταγραφή από video camera   

Ε. Σαραντοπούλου, Ερευνήτρια Ε.Ι.Ε. ''Υπεριώδης-Υπέρυθρη Ακτινοβολία, Εφαρμογές''-''Μικροσκόπιο Ατομικών Δυνάμεων''  Καταγραφή από video camera   

 

13-11-2012

 

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:Α. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ-Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

(11 π.μ.  - 1 μ.μ.)  Χαρακτηριστικά εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων: Κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας– εγγύς και μακρινό πεδίο, πόλωση, ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση, σκέδαση, απορρόφηση

            Κατηγορίες και ιδιότητες ακτινοβολιών καθημερινής χρήσης: επικινδυνότητα, συμπτώματα, μελέτες επίδρασης, όρια ασφαλείας, προστασία, ρυθμός ειδικής απορρόφησης SAR, συγκριτική απορρόφηση ακτινοβολιών, ενέργεια-μήκος κύματος- συχνότητα και απορρόφηση.

 

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο:  Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο χώρο, EIKONES PART1, EIKONES PART2

(1 μ.μ. - 3 μ.μ.) της Σχολής, που προέρχεται από τις κεραίες εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών σταθμών του Υμηττού, τις πλησίον κεραίες κινητής τηλεφωνίας. (Η επεξεργασία των εικόνων θα γίνει μετά την καταγραφή με ειδικό αναλυτή φάσματος NARDA SRM 3000).

 

 

20-11-2012

    Α. ΚΑTΣΑΡΟΥ, Αν. Καθηγήτρια, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Παν/κή Κλινική Δερματολογίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

    Επιπτώσεις υπεριώδους ακτινοβολίας στον άνθρωπο-Μέρος Α.

 

    Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Επικ.Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Παν/κή Κλινική Δερματολογίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

    Επιπτώσεις υπεριώδους ακτινοβολίας στον άνθρωπο-Μέρος Β.

 

27-11-2012

    ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο: Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ. Περίθλαση ακτινοβολίας. Φυλλάδιο φροντιστηρίου, άσκησηςNEW

 

4-12-2012 

     ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

    Λ. ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ. (10 π.μ.-12.30 μ.μ.) Ιοντίζουσες ακτινοβολίες, Ιδιότητες-Εφαρμογές. Χαρακτηριστικά, ενέργειες, απορρόφηση, μονάδες, 

    στοχαστικά μοντέλα, εφαρμογές, κ.λ.π.        Μέρος Α        Μέρος Β

 

    Α. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ. (13.00 μ.μ.-2.30 μ.μ.) Ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Βιολογικές επιπτώσεις, θραύσεις DNA, επιδιορθωτικοί μηχανισμοί..

       Μέρος Α        Μέρος Β

 

11-12-2012 

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:

    Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ, Γ. ΤΕΡΖΟΥΔΗ (ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ Ε.ΚΕ.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

    ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ – Απαραιτήτως να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα). 

    (10 π.μ. - 12 μ.μ.Βιολογικές  επιπτώσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο: (12 μ.μ. - 2 μ.μ.) Βιολογική δοσιμετρία. Επίδειξη συστημάτων ανάλυσης εικόνας καρυοτύπου

 

 

 

13-12-2012 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:   Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

(10 π.μ. - 1 μ.μ.) Εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην πυρηνική ιατρική.  Ραδιοφάρμακα – Στοχευμένη θεραπεία

 

 

18-12-2012

 

ΔΙΑΛΕΞΗ:             Π. ΣΑΝΔΗΛΟΣ (Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ).

(10 π.μ. - 1 μ.μ.)         Γραμμικός επιταχυντής. Εφαρμογές ακτινοβολιών στην Ιατρική διάγνωση και θεραπεία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  5ο:     Επίδειξη λειτουργίας Ιατρικών διαγνωστικών οργάνων.

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

 

08-01-13

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Μηχανισμοί δράσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα κύτταρα.Τρέχουσες έρευνες. Μέτρα προστασίας.

Δρ. A.Φ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-Επιπτώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας  Κινητού και Ασύρματου Τηλεφώνου.

Υπ. Δρ. Μ.Π. ΝΤΖΟΥΝΗ-Επίδραση Ηλεκτομαγνητικής Ακτινοβολίας Κινητής Τηλεφωνίας DCS 1800 ΜΗz στη Βραχυπρόθεσμη Μνήμη Μυών.

Υπ. Δρ. Α.Κ. ΜΑΝΤΑ-Επίδραση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στη Δροσόφιλα μέσω παραγωγής ελευθέρων ριζών.

 

 

15-01-13

ΑΙΚ. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ- Όρια ασφαλείας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Προτεινόμενα όρια ερευνητικών ομάδων. Τρόποι προστασίας. Φορείς για την ηλεκτρομαγνητική προστασία και ασφάλεια.                                   Καταγραφή από video camera

 

 

 

29-1-13

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Σύνοψη-Γενική Συζήτηση.

 

 

 

Ακολουθούν οι περυσινές διαλεξεις-συνίσταται η μελέτη τους πριν την πραγματοποίηση των αντίστοιχων παραδόσεων για καλύτερη κατανόηση

24-11-11 - Λ.Χ.Μαργαρίτης, ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ laser

              ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

01-12-2012

Καθηγητής Λουκάς Σακελλίου Ιονίζουσες ακτινοβολίες (Α'ΜΕΡΟΣ)

Ιονίζουσες ακτινοβολίες (Β'ΜΕΡΟΣ)

Αποσπάσματα από εργαστήριο πυρηνικής φυσικής    α    β    γ

 

 

19-01-2012

 Καθηγητής Λ.Χ.Μαργαρίτης ''Εισαγωγή Στη Βιοστατιστική''

Καταγραφή aπο video camera

 

16-02-2012

 

 

 

 

 

 

Eπιμέλεια ιστοσελίδας:

Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Νίκη Σαγιόγλου, Θανάσης Βελέντζας