ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

                                                                         "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

                                                                ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

                                                                                      ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012

 

 

6-3-2012

Γενική εισαγωγή. Το ζωϊκό κύτταρο, in vivo και in vitro. Μοριακή κυτταρική γήρανση.Παράγοντες που ρυθμίζουν τη μακροβιότητα στον άνθρωπο. Συστήματα καλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών.  κ. Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

Video Πολλαπλασιασμός Βακτηρίων

Συστήματα κυτταροκαλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών κ. Ι. Τρουγκάκος

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

 

26-3-2012

Μελέτη κυτταροτοξικότητας συμβατών και στοχευμένων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης   Α' ΜΕΡΟΣ

                                      Β' ΜΕΡΟΣ

κ. Γ. Βουτσινάς            Α' ΜΕΡΟΣ

                                      Β' ΜΕΡΟΣ

κ. Ζουμπουρλής          Α' ΜΕΡΟΣ

                                      Β' ΜΕΡΟΣ

                                      Γ' ΜΕΡΟΣ

 

 

 

23-4-2012

Μηχανισμοί τοξικότητας της β-αμυλοειδούς πρωτεΐνης κ. Σ. Ευθυμιόπουλος

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

30-4-2012

Μεθοδολογίες μελέτης γήρανσης στη Drosophila Melanogaster  και στα ανώτερα θηλαστικά  κ. Ι. Τρουγκάκος

 

14-5-2012

Πολυδύναμες κυτταρικές σειρές κ. Π. Παπαζαφείρη

Β' ΜΕΡΟΣ