ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

                                                                          "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

                                                           ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

                                                                                 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012

 

 

15/3/2012

Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές μιτοχονδρίων -κ. Ι. Παπασιδέρη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

Γ' ΜΕΡΟΣ

 

 

22/3/2012

Συνεστιακό σαρωτικό μικροσκόπιο LASER -Λ.Χ.Μαργαρίτης (Ομότιμος Καθηγητής)

 

29/3/2012

Βιογένεση κι ασθένειες υπεροξυσωμάτων -κ. Ι. Παπασιδέρη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

Βιογένεση κι ασθένειες λυσοσωμάτων

 

26/4/2012

Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος-Απόπτωση-κ. Θ. Βελέντζας

Α'  ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ    βίντεο

 

3/5/2012

Διαλογή και στόχευση πρωτεινών Α'-κ. Ι. Τρουγκάκος (Επίκουρος Καθηγητής)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

10/5/2012

Λιπώδης ιστός-κ. Δεδούσης

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

15/5/2012

Αρχές μεταγωγής σήματος -κ. Δ. Στραβοπόδης (Επίκουρος Καθηγητής)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

24/5/2012

Διαλογή και στόχευση πρωτεινών Β'-κ. Ι. Τρουγκάκος (Επίκουρος Καθηγητής)

Α' ΜΕΡΟΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

 

7/6/2012

Φροντιστήριο Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Λ.Χ.Μαργαρίτης (Ομότιμος Καθηγητής)