Εκδήλωση με πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, Περιστέρι, 23 Μαρτίου 2005,
 ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

" Οι επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και η ορθολογική τους χρήση"

Επιμέλεια καταγραφής και επεξεργασίας βίντεοσελίδας: Γιούλη Βατίκαλου, Μαρία  Ντζούνη, ομάδα πολυμέσων του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών


 e-learning homepage
GO TO MULTIMEDIA HOMEPAGE