ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

 

bullet

18-03-2009 Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης Επίκουρος Καθηγητής

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Α')

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Β')

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Γ')

 

bullet

01-04-2009 Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης Επίκουρος Καθηγητής

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Δ')

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Ε')

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος ΣΤ')

 

bullet

08-04-2009 Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης Επίκουρος Καθηγητής

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Z')

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος H')

         Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (Μέρος Θ')

bullet

08-04-2009 2η Εργαστηριακή άσκηση

         Θεωρητικό μέρος - Πειραματική διαδικασία

         Αποτελέσματα - Αξιολόγηση

 

bullet

24-04-2009 Δρ. Α. Σκορίλας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας

         Εισαγωγή στη Μοριακή Διαγνωστική-Mεθοδολογία Ποσοτικής PCR (Μέρος A')

         Εισαγωγή στη Μοριακή Διαγνωστική-Mεθοδολογία Ποσοτικής PCR (Μέρος Β')        

bullet

24-04-2009 Κορνηλία Πουλοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

         Δικανικές Εφαρμογές Ανάλυσης DNA

        

bullet

06-05-2009 Παρουσίαση Σεμιναρίων - Υπεύθυνος : Γεώργιος Ροδάκης Καθηγητής

         Μηχανισμοί Αντιγραφής DNA - Ράπτη Μαρία-Αικατερίνη  

         Ωρίμανση πρωτογενούς προϊόντος της Μεταγραφής - Λάμπρου Ευτυχία

         Γενετικός κώδικας-Μεταγραφή mRNA και Ωρίμανση πρωτεϊνών - Ανταράκη Δέσποινα 

         Πολυγονιδιακές Οικογένειες - Φρακολάκη Ευσεβεία

         Πολυγονιδιακές Οικογένειες - Βέρρας Σπύρος

 

bullet

13-05-2009 Παρουσίαση Σεμιναρίων - Υπεύθυνος : Γεώργιος Ροδάκης Καθηγητής

          Το  mtDNA στην εξελικτική ανάπτυξη των οργανισμών - Αναγνωστάκη Ελένη

          Η εμπλοκή του mtDNA σε επιγενετικές ασθένειες - Κούρτη Μαρία

          Ρετροϊοί και ρετρομεταθετά στοιχεία - Βασιλόπουλος Σπυρίδων

          Δομή, γονιδιακή οργάνωση και προέλευση mtDNA και ptDNA - Βασιλάκη Ελένη

          Μηχανισμοί σύγκλισης και απόκλισης αλληλουχιών DNA - Κατσαρού Αγγελική

      

bullet

20-05-2009 Παρουσίαση Σεμιναρίων - Υπεύθυνος : Γεώργιος Ροδάκης Καθηγητής

          Οι μέθοδοι αλληλουχίας DNA Maxam-Gilbert-Sanger. Αυτοματοποίηση τεχνικών -      Καρακίτσου Σοφία

          Γενικές στρατηγικές για αλληλούχιση πλήρων γονιδιωμάτων.Ιστορικά στοιχεία. Η  σημερινή εικόνα - Τσιμπλάκη Ελπίδα

          Μέθοδοι ταυτοποίησης DNA:RFLP-RAPD-SSCP - Βαρελά Ιωάννα

          Αρχές και εφαρμογές γονιδιακών μικροσυστοιχιών στη σύγχρονη διαγνωστική ανθρώπινων ασθενειών - Αργύρη Έλενα

         

bullet

03-06-2009 Παρουσίαση Σεμιναρίων - Υπεύθυνος : Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης Επίκουρος Καθηγητής

          Επικοινωνία πυρήνα-κυτταρροπλάσματος:αρχές διακίνησης πρωτεϊνών προς και από τον κυτταρικό πυρήνα - Δαράκη Αγγελική

          Συστήματα και μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA:από τη "βλάβη" στην ασθένεια - Αντώνογλου Αναστασία

          Γονιδιωματική απόπτωση:από το μηχανισμό στην ασθένεια - Τσακίρη Ελένη

          Το πρόγραμμα του αλληλούχισης του πλήρους γονιδιώματος του ανθρώπου - Κούβαρη Ευανθία

 

 

bullet

03-06-2009 3η Εργαστηριακή άσκηση

 

bullet

04-06-2009 4η Εργαστηριακή άσκηση

 

bullet

04-06-2009 Παρουσίαση Σεμιναρίων - Υπεύθυνος : Γεώργιος Ροδάκης Καθηγητής

          Η τεχνολογία RNAi ως ένα ισχυρό επεμβατικό εργαλείο για τη λειτουργική αδρανοποίηση επιλεγμένων γονιδίων στόχων - Παράσχη Αδριανή

          Στρατηγικές στοχευμένης γονιδιακής αντικατάστασης και αδρανοποίησης σε πρότυπα βιολογικών συστημάτων ποντικών - Μπεϊνά Σοφία

 

 

                                                                         Επιμέλεια σελίδας: Τσανγκάλοβα Γ. , Χριστακοπούλου Ε., Νιώρα Μ.