ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

 

01-06-2010 Λ.Χ.Μαργαρίτης

Γενική εισαγωγή

Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες

Βίντεο του μαθήματος με κάμερα

 

02-06-2010 Λ.Χ.Μαργαρίτης

Εργαστήριο-Ακτινοβολίες.

 

03-06-2010 Λ.Χ.Μαργαρίτης

  Α'μέρος: "Περίθλαση Laser" Καθηγητής κ.Λ.Χ. Μαργαρίτης    

Β' μέρος:   Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες - Γενική Ανασκόπηση Μέρος Α  "Καταγραφή PPT καταγραφή απο βιντεο κάμερα 

 

07-06-2010 Φροντιστήριο - Άσκηση: Λ.Χ.Μαργαρίτης, Α.Φ. Φραγκοπούλου, Μ.Π. Ντζούνη

  Α'μέρος:''Επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας''(Φροντιστήριο)

 Β'μέρος:''Επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας''(Εργαστήριο)

 

08-06-2010 Λ.Χ.Μαργαρίτης

Υπεριώδεις - Υπέρυθρες ακτινοβολίες

Ιονίζουσες ακτινοβολίες