ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 - 2009

οι Διαλέξεις βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα http://media2.biol.uoa.gr

 

21/5/2009                                                                                                                                                                                               

bullet Ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες - ιδιότητες και τρόποι προστασίας, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Α΄
bullet Βίντεο του μαθήματος με καμερα
bullet Ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες - ιδιότητες και τρόποι προστασίας, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Β΄
bullet Βίντεο του μαθήματος με καμερα

 

26/5/2009                                                                                                                                                                                               

bullet Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης
bullet Βίντεο του μαθήματος με καμερα

           

          28-05-09

bullet Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Β΄
bullet Βίντεο του μαθήματος με καμερα
bullet Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Γ΄
bullet Βίντεο του μαθήματος με καμερα

              01-06-09, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ VIDEO

          02-06-09

bullet Ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Α΄
bullet Ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Β΄
bullet Ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης, μέρος Γ΄

 

          04-06-09

bullet Ιονίζουσες ακτινοβολίες, μέρος Α΄-Ιδιότητες Δρ. Δ. Ι. Παναγόπουλος
bullet Ιονίζουσες ακτινοβολίες, μέρος Β΄-Βιολογικές επιδράσεις Δρ. Δ. Ι. Παναγόπουλος

 

          09-06-09

bullet Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες μέρος Α΄-Ιδιότητες Δρ. Δ. Ι Παναγόπουλος
bullet Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες μέρος Β΄-Βιολογικές επιδράσεις Δρ. Δ. Ι. Παναγόπουλος

 

            10-06-09

bullet Φροντιστήριο βιοφυσικής ακτινοβολιων 14:30 - 16:30
bullet Φροντιστήριο βιοφυσικής ακτινοβολιων 17:00 - 19:00
bullet Βίντεο του εργαστηρίου με κάμερα,μέρος Α΄
bullet Βίντεο του εργαστηρίου με κάμερα, μέρος Β΄
bullet Βίντεο του εργαστηρίου με κάμερα, μέρος Γ΄

 

 

           11-06-09

bullet Εφαρμογές της ραδιοβιολογίας, μέρος Α΄- καθηγητής κ.Λ.Χ.Μαργαρίτης
bullet Εφαρμογές της ραδιοβιολογίας, μέρος Β΄- καθηγητής κ. Λ.Χ.Μαργαρίτης
bullet Πιθανά θέματα εξετάσεων
bullet Πιθανά θέματα εξετάσεων Μέρος Α'
bullet Πιθανά θέματα εξετάσεων Μέρος Β'

 

      Επιμέλεια σελίδας : Γεωργακόπουλος Ηλίας, Γκιβίση Άννα