ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010

 

bullet

Ομιλία αντιπρύτανη

bullet

Ομιλία Κοσμήτορα

bullet

Αγιασμός

bullet

Ομιλία προέδρου σχολής κ.Φραγκούλη

bullet

Ομιλία καθηγητή κ.Μαργαρίτη

bullet

Ομιλία καθηγητή κ.Βοριά

bullet

Ομιλία καθηγητή κ.Κατσαρού

bullet

Ομιλία καθηγητή κ.Τύπα

bullet

Ομιλία καθηγήτριας κ.Νικολαϊδου

bullet

Ομιλία καθηγήτριας κ.Οικονόμου

bullet

Ομιλία καθηγήτριας κ.Γαϊτανάκη

bullet

Ομιλία εκπροσώπων φοιτητικών παρατάξεων