Εθνικό &Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

Διευθυντρια: Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

Ιδρυση: 1998, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης και συνεργάτες

 

 "ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ: EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ"

Μάθημα Α' Εξαμήνου - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Συντονιστής: Ομότιμος Καθηγητής, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Βιβλίο Ραδιοβιολογίας Καθηγητού Λουκά Χ. Μαργαρίτη

Εκχώρηση Συχνοτήτων, ΦΕΚ, Πίνακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


1η εβδομάδα. 24 ΟΚΤΩΒΡΗ, 2017 ΩΡΑ 11 – 4 μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΔΕ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Κύμα, πεδίο, φάσμα, μήκος κύματος, συχνότητα, ενέργεια, ένταση. Ισχύς, μονάδες γενικά. Ιονίζουσες (ακτίνες Χ, γ, ηλεκτρονια , UV), μη Ιονίζουσες ακτινοβολίες (ELF, RF, MW, IR, VIS, Uvnear)
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΚΥΜΑ, ΠΕΔΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ-ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
Αικατερίνα Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ
Αικατερίνα Στέφη, Βιολόγος, Ερευνητρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας

ΟΡΑΤΟ –ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ -ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ

Αρετή Μαντά, Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας,

Συχνότητες κινητής τηλεφωνίας, εκχώρηση σε παρόχους. Uplink, Downlink
Άσκηση: Απεικόνιση κυμάτων με αναλυτές φάσματος – καταγραφή επιπέδων στο χώρο της Σχολής.
Συλλογή εικόνων και υποβολή έκθεσης για βαθμολόγηση


2η εβδομάδα. 31 ΟΚΤΩΒΡΗ, 2017 ΩΡΑ 11 - 4 μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΔΕ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ELF. Χαρακτηριστικα, εφαρμογές, επιπτώσεις. Προστασία ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ. Τρόποι εκπομπής. Εφαρμογές. Επιπτώσεις. Προστασία. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αικατερίνα Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας.
o ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ- ΚΟΝΤΙΝΟ-ΜΑΚΡΙΝΟ ΠΕΔΙΟ – ΚΕΡΑΙΕΣ –ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ –ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
o ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Άσκηση. Μετρήσεις με πεδιόμετρα μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου ELF από οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Μετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου RF συναρτήσει της απόστασης, ασύρματου ρουτερ wi-fi

Καταγραφή μετρήσεων, υποβολή έκθεσης για βαθμολόγηση
 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ,ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ,ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ,  UV
3η εβδομάδα, 07 ΝΟΕΜΒΡΗ, 2017 ΩΡΑ 10.30-4 μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΔΕ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ELF. ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ RF ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ.MW. Εφαρμογές. Επιπτώσεις. Προστασία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ -  Ιδιότητες, Βιοϊατρικές εφαρμογές.ΜΠΛΕ ΦΩΣ, Επιπτώσεις.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΦΑΣΕΩΝ, ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ.

ΤΑ LASERS ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αρετή Μαντά, Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας
o ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ –ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ELF- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Αικατερίνα Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
o ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ ΦΩΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αικατερίνα Στέφη, Βιολόγος, Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας
o  ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  -ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΓΚΩΝ.

ΤΑ LASERS ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ –ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ

Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ .
o ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΦΑΣΕΩΝ-ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Άσκηση. Θερμική κάμερα. περίθλαση Laser, Μετρήσεις ακτινοβολίας β, UV, ασύρματου και κινητού τηλεφώνου.

Καταγραφή εικόνων, περιθλασιγραμμάτων και μετρήσεων. Υποβολή έκθεσης για βαθμολόγηση

4η εβδομάδα, 14 ΝΟΕΜΒΡΗ, 2017, ΩΡΑ 10-3 μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,ΙΙΒΕΑΑ
10.00 – 13.00
Μικροσκοπία φθορισμού. ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LASER, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,  FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer), FRAP (Fluorescent Recovery after Photobleaching)
Σταμάτης Παγκάκης, Ερευνητής Α, ΙΙΒΕΑΑ
Χρήστος Ζέρβας, Ερευνητής Β’ ΙΙΒΕΑΑ

Άσκηση. Επίδειξη τεχνικών FRET, FRAP στο συνεστιακό μικροσκόπιο

13-15μ.μ. ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Σχεδίαση Ερευνητικών πρωτοκόλλων..
Νικόλαος Κωστομητσόπουλος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ΙΙΒΕΑΑ
Ευάγγελος Μπαλάφας, ΙΙΒΕΑΑ

Ξενάγηση στη μονάδα εκτροφής Ζωικών Προτύπων

5η εβδομάδα. 21 ΝΟΕΜΒΡΗ, 2017 ΩΡΑ 11-4 μ.μ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΔΕ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  TEM, SEM, STEM: Τρισδιάστατη απεικόνιση, κρυοηλεκτρονική μικροσκοπία, ανοσοεντόπιση. Διαγνωστική μικροσκοπία
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
o Γενική Εισαγωγή
Σοφία Χαβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
o Κρυοηλεκτρονική μικροσκοπία, Διαγνωστική μικροσκοπία
Ισμήνη Κλουκίνα, Επιστημονική Συνεργάτις, ΙΙΒΕΑΑ
o Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία
Αθανάσιος Βελέντζας, Βιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
o Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης

Ασκηση.  Προετοιμασία δείγματος - Παρατήρηση στο SEM

Αθανάσιος Βελέντζας, Βιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
 

6η εβδομάδα 28 ΝΟΕΜΒΡΗ, 2017, ΩΡΑ 10-4 μ.μ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΙΒΕΑΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ, Μονιμοποίηση ιστών εγκεφάλου μυών, αφυδάτωση, έγκλειση σε ρητίνη
Ισμήνη Κλουκίνα, Βιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις, ΙΙΒΕΑΑ

Μαργαρίτα Χρυσάνθου-Πιτερού, Βιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις, Αιγινήτειο Νοσοκομείο


Φροντιστήριο. (Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΙΒΕΑΑ). Λειτουργία και χειρισμός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (κατά τη διάρκεια χρόνων αναμονής έγκλεισης)
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

7η εβδομάδα 05 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017 ΩΡΑ 10-4 μ.μ, ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΣ, ΧΡΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΜ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (σε ομάδες φοιτητών)

Αθανάσιος Βελέντζας, Βιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

Αρετή Μαντά, Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας

Αικατερίνα Στέφη, Βιολόγος, Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας

Λουκάς Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Εκπόνηση μελέτης και ανάλυσης ηλεκτρονιογραφιών-Παράδοση κειμένου μέχρι την εξεταστική
 

8η εβδομάδα 12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017 ΩΡΑ 10-4 μ.μ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
ΚΡΥΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΊΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ (Μέρος Β, Πρακτική Άσκηση σε ομάδες φοιτητών)

Σοφία Χαβάκη, Επίκουρη Καθηγητρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μαργαρίτα Χρυσάνθου-Πιτερού, Βιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Ισμήνη Κλουκίνα, Βιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις,ΙΙΒΕΑΑ,


9η εβδομάδα 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017 ΩΡΑ 11-4 μ.μ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΔΕ
ΩΡΑ 11.00
Συνεστιακό Σαρωτικό Μικροσκόπιο LASER,
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Aρχη λειτουργιας και εφαρμογές, διαδικτυακή σύνδεση
Αθανάσιος Βελέντζας, Βιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ
 Επίδειξη λειτουργίας Συνεστιακού Σαρωτικού Μικροσκοπίου LASER - Οπτικές τομές (σε ομάδες φοιτητών)


ΩΡΑ 13.00 Introduction to Super Resolution Optical Microscopy. Localization microscopy PALM, STORM and STED.
Dorothea Pinotsi, Staff Scientist, ETH, Zurich.
‘’’’’’ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ’’’’’
 

 

 

 


10η εβδομάδα 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10.00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΥΓΓΡΟΥ
Διαλέξεις

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Δέρμα- Επιπτώσεις των Yπεριωδών Aκτίνων – Φωτογήρανση – Φωτοκαρκινογένεση - Μελάνωμα
Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Συγγρού ΕΚΠΑ

Αλεξάνδρα Κατσαρού, Καθηγήτρια Ιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ , Νοσοκομείο Συγγρού,ΕΚΠΑ

Αιθουσα ΜΔΕ, ΩΡΑ 12.30 Δομή και λειτουργία επιδερμίδας, οξειδωτικό Στρες.
Μιχαήλ Ράλλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Άσκηση. Εργαστήριο Φαρμακευτικής. Ανίχνευση δραστικών μορφών οξυγόνου ROS, και διαδερμικής απώλειας νερού.

Αικατερίνα Στέφη, Βιολόγος, Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας


ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
11η εβδομάδα 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018,
ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΔΕ
Διάλεξη,. Αρχές Πυρηνικής Φυσικής, Ραδιοϊσότοπα, ιδιότητες ισοτόπων στη βιοιατρική έρευνα. Μονάδες μέτρησης ραδιενέργειας, απορρόφηση, ισοδυναμη δόση, όρια ασφαλούς έκθεσης πληθυσμού. Επιπτώσεις σε επίπεδο μορίων η οργανισμών
Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Ασκηση. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ ΩΡΑ 12.30- ισότοπα , μετρήσεις με απαριθμητές ιονίζουσας ακτινοβολίας, υποβολή εργασίας για βαθμολόγηση

12η εβδομάδα 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10 π.μ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Διαλέξεις,
Ραδιοισότοπα, Ιδιότητες Ραδιοθεραπεία, Βιολογική δοσιμετρία,.
Γεωργία Τερζούδη, Ερευνήτρια Α΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Γαβριήλ Παντελιάς, Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Μηνάς Παπαδόπουλος, Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Μαρία Παραβατού, Ερευνήτρια Α΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Άσκηση, καρυότυπος μετά από ακτινοβολία - Βιολογική δοσιμετρία

13η εβδομάδα 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10-3 μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 1ος όροφος, ΙΙΒΕΑΑ
ΩΡΑ 10.00 ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ. Θραύσεις DNA, επιδράσεις.
Αλέξανδρος Γεωργακίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΜΠ

ΩΡΑ 12.00 Απεικονιστικές μέθοδοι και διάγνωση. εφαρμογές στην Πυρηνική Ιατρική, PET-CT, micro CT, MRI,
Αναστάσιος Γαιτάνης, Ειδ. Λειτ. Επιστήμονας Β’ ΙΙΒΕΑΑ

Επιδειξη διαγνωστικών οργάνων
 

=============================================================

 

Συντονιστής Μαθήματος : Ομότιμος Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μέλη ΔΕΠ:
• Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ e-mail: lmargar@biol.uoa.gr
• Αλεξάνδρα Κατσαρού, Καθηγήτρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ e-mail: alkats.duoa@yahoo.gr 
• Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ e-mail: gpstavropoulos@gmail.com 
• Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής, ΕΚΠΑ e-mail: tmertzi@phys.uoa.gr
• Μιχαήλ Ράλλης, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ e-mail: rallis@pharm.uoa.gr
• Σοφία Χαβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, e-mail: shavaki@med.uoa.gr 
Εξωτερικοί συνεργάτες:
• Αλέξανδρος Γεωργακίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ e-mail: alexg@mail.ntua.gr 
• Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Ενεργειακής Τεχνολογίας ΑΤΕΙ Αθήνας e-mail: kskourol@teiath.gr
• Γαβριήλ Παντελιάς, Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» e-mail: gabriel@ipta.demokritos.gr 
• Μηνάς Παπαδόπουλος, Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» e-mail: mspap@rrp.demokritos.gr
• Νικόλαος Κωστομητσόπουλος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ΙΙΒΕΑΑ e-mail:nkostom@bioacademy.gr
• Μαρία Παραβατού, Ερευνήτρια A΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» e-mail: mparavatou@rrp.demokritos.gr
• Γεωργία Τερζούδη, Ερευνήτρια A΄ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» e-mail: gterzoudi@rrp.demokritos.gr
• Σταμάτης Παγκάκης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ ΙΙΒΕΑΑ e-mail, spagakis@bioacademy.gr
• Αναστάσιος Γαΐτάνης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ ΙΙΒΕΑΑ e-mail: agaitanis@bioacademy.gr 
• Χρήστος Ζέρβας, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ ΙΙΒΕΑΑ e-mail: czervas@bioacademy.gr 
• Dorothea Pinotsi, Staff Scientist, ETH Zurich, Scientific Center for Optical and Electron Microscopy, e-mail: dpinotsi@ethz.ch 
• Αθανάσιος Βελέντζας, Βιολόγος, ΕΔΙΠ  Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ. e-mail: tveletz@biol.uoa.gr 
• Αρετή Μαντά, Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας, ΕΚΠΑ e-mail: aretimanda@biol.uoa.gr
• Ισμήνη Κλουκίνα, Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΙΙΒΕΑΑ e-mail: isminikloukina@gmail.com

• Μαργαρίτα Χρυσάνθου-Πιτερού, Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Αιγινητειο Νοσοκομείο. e-mail:
• Αικατερίνα Στέφη, Βιολόγος, Ερευνήτρια Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας e-mail: kstefi@biol.uoa.gr 
• Ευάγγελος Μπαλάφας, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΙΙΒΕΑΑ,vbalafas@bioacademy.gr 
 

 

Eπιμέλεια ιστοσελίδας:

Λουκάς Χ. Μαργαρίτης